ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με πρωτοβουλία του Εκπροσώπου της ΕΑΠΣ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Χαρ. Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στις 06-06-2014 συγκέντρωση των μελών της ΕΑΠΣ. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν οι πρόσφατες μεταθέσεις των Αξιωματικών.

Στην συνάντηση παραβρέθηκε το μέλος του Δ.Σ της ΕΑΠΣ Δημ, Σιμιτζής ο οποίος μετέφερε τις απόψεις της ΕΑΠΣ για τα προβλήματα του θεσμικού πλαισίου του κανονισμού μεταθέσεων και επίσης διάβασε μήνυμα του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Τ. Μανιάτη,

Στο πέρας της συνάντησης, συντάχθηκε υπόμνημα απόψεων – προτάσεων που στάλθηκε στο ΔΣ της ΕΑΠΣ σύμφωνα με το οποίο, οι αξιωματικοί εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους και τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με:

– Την μη τήρηση του κανονισμού μεταθέσεων, με αποτέλεσμα να μετατίθενται υπεράριθμοι συνάδελφοι με περισσότερα μόρια από άλλους για 2η φορά, ενώ συνάδελφοι με λιγότερα μόρια επίσης υπεράριθμοι δεν έχουν μετατεθεί.

– Την πραγματοποίησης της κατανομής, η οποία δεν γίνεται με πιο δίκαια κριτήρια (γεωγραφικά-πραγματικές ανάγκες υπηρεσίας)

– Την μη ύπαρξη ίδιου χρονικού διαστήματος μετάθεσης για όλους, το οποίο να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες.

– Την μη ύπαρξη μεταβατικής περιόδου μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων για να προσφύγει κάποιος σε ένδικα μέσα (προτείνεται όλες οι μεταθέσεις να γίνονται Οκτώβριο ώστε να υπάρχει αυτή η περίοδος και ταυτόχρονα να υπάρχει η δυνατότητα οικογενειακού και οικονομικού προγραμματισμού )

– Τη μη κοινοποίηση του πρακτικού του συμβουλίου μεταθέσεων