Συνάντηση εκπροσώπων σωματείων του Π.Σ.- ΕΛ.ΑΣ. με τον Εισηγητή της Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Συνάδελφοι

Πραγματοποιήθηκε στις 26/2/2014,το μεσημέρι, συνάντηση των εκπροσώπων των σωματείων της ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κ. Τριαντάφυλλο, εισηγητή της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με αντικείμενο το σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση ΕΛΑΣ,ΠΣ ΓΓΠΠ, του Υπουργείου, που συζητείται στην Βουλή. Την ΕΑΠΣ στην συνάντηση εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Σταμούλης και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Φίλιππος Παντελεάκος.

Ο κ Τριαντάφυλλος από την πλευρά του ενημέρωσε για τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ που έγιναν με σχετικές τροπολογίες στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου. Ειδικά για το Π.Σ. μας ενημέρωσε, ότι μεταξύ των άλλων, πρότεινε και υιοθετήθηκαν από τον κ. Υπουργό τα ακόλουθα:

1. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας να είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου ΑΕΙ, επίσης μας επισημάνθηκε ότι έχει ζητηθεί να έχει επιπλέον κατ ελάχιστο διετή θητεία.

2. Ο Διοικητής της νέας υπηρεσίας “Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Π.Σ.” να είναι ανώτατος αξιωματικός.

3. Να ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. όχι μόνο οι ΠΠΥ, αλλά το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, μετά το πέρας της αντιπυρική περιόδου, σε υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας.

4. Να κατατεθεί ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση για την υγεία και ασφάλεια στο Π.Σ.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσής μας διατύπωσαν την έντονη δυσαρέσκεια τους για τις παραπάνω ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

1. Χαρακτήρισαν την ρύθμιση για τα “προσόντα” του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως φωτογραφική, μιας και δεν προτάθηκε το αντίστοιχο γιά την Αστυνομική Ακαδημία, αλλά και μιας επί της ουσίας οι Αξιωματικοί του Π.Σ. είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ. Επίσης εξέφρασαν την απορία τους, πως προτείνεται διετή θητεία στον Διοικητή της Ακαδημίας, όταν δεν υπάρχει θητεία ακόμα, ούτε στον Αρχηγό του Π.Σ.

2. Επεσήμαναν πως η τροπολογία για την πρόβλεψη της ανάθεσης της διοίκησης της Δ.Ε.Ε.Π.Σ. σε ανώτατο αξιωματικό είναι ανεφάρμοστη, αν δεν γίνει πρόβλεψη για την σύσταση της σχετικής νέας θέσης κατά βαθμό.

3. Εξέφρασαν την σφοδρή τους αντίθεση στην ρύθμιση, που αντί να καταργεί τη χρησιμοποίηση των Π.Π.Υ. σε υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας, μετά το πέρας της αντιπυρική περιόδου, ενεπλέκει το σύνολο του Π.Σ. σε τέτοιες δράσεις.

4. Διατύπωσαν τον έντονο προβληματισμό τους, για το γεγονός ότι θα κατατεθεί νομοθετικό κείμενο για την υγεία και ασφάλεια του πυροσβεστικού προσωπικού, χωρίς να γνωρίζει ουδείς εκ των πυροσβεστικών σωματείων το περιεχόμενο του.

Τέλος επισημάνθηκαν στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, οι υπόλοιπες προτάσεις της ΕΑΠΣ για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με ζητήματα αιχμής, τόσο την εξασφάλιση κοινωνικών πόρων για τα επικουρικά πυροσβεστικά ταμεία, όσο και την ομογενοποίηση του προσωπικού του Π.Σ.