Συνάντηση εκπροσώπων σωματείων του Π.Σ. με τον Εισηγητή της Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Στις 17-02-2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, της Ε.A.Π.Σ. και της Π.Ε.Ε.Π.Σ. με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κ. Τριαντάφυλλο με αντικείμενο το σχέδιο νόμου που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και αφορά, μεταξύ άλλων, στην αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Βουλευτής ενημερώθηκε για τις θέσεις των εκπροσώπων των Πυροσβεστών επί του τελικώς διαμορφωθέντος σχεδίου νόμου, ενώ εκτενής αναφορά έγινε στην τροπολογία που προτίθεται να καταθέσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σχετικά με την ασφάλεια και υγεία στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε στη συνάντηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. Σταμούλης και ο Αντιπρόεδρος Φ. Παντελεάκος.