Συνάντηση με την Διοίκηση του ΟΑΣΑ για την μετακίνηση των ενστόλων

Συνάδελφοι

Στις 07-12-2015, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των σωματείων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΑΣΑ, κ. Γρηγορίου Δημητριάδη, των μελών του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου και του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού, με θέμα την αιφνίδια διακοπή της ελεύθερης μετακίνησης του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, από 01/01/2016 εντός Λεκανοπεδίου Αττικής.

Από πλευράς τους, τόσο ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, καθώς και ο Νομικός Σύμβουλός τους, μας ενημέρωσαν αναλυτικά για το παραπάνω θέμα και τόνισαν ότι είναι αλληλέγγυοι με το πρόβλημα της μετακίνησης των Σωμάτων Ασφαλείας. Ειδικότερα, μας γνώρισαν ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4337/2015, αναστέλλεται η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του Οργανισμού αυτοδικαίως από την 01-01-2016, για όσο χρονικό διάστημα το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο δεν καταβάλλει το, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την πίστωση αυτή. Η εν λόγω διάταξη είναι αυτή που απαγορεύει ρητά από 01-01-2016 την υλοποίηση των συμβάσεων που υπογράφονται με τα Υπουργεία μας, διότι το αντίτιμο καταβάλλονταν οποτεδήποτε μέσα στη χρήση ή στο τέλος αυτής και όχι με την υπογραφή αυτής ή αμέσως μετά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η υπογραφή της ΚΥΑ την 01-12-2015 αναφορικά με τη χρήση 2015 για τους Αστυνομικούς & Πυροσβέστες.

Επίσης, μας γνώρισαν ότι οι σχετικές συμβάσεις των Σωμάτων μας, είναι έτοιμες από πλευράς του Οργανισμού αλλά αναμένουν τους αρμοδίους των Υπουργείων μας παράγοντες, προκειμένου να τις υπογράψουν, εφόσον έχουν προβλεφθεί σε αυτές οι ανάλογες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του έτους 2016. Το περιεχόμενο δε αυτών διευκρινίστηκε ότι είναι όμοιο με την περσινή χρονιά, με τη διαφορά όμως ότι θα χορηγηθούν στους μετακινούμενους σχετικές κάρτες. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι τα Υπουργεία μας δεν είχαν ποτέ κατά το παρελθόν πρόβλημα στην καταβολή των σχετικών πιστώσεων για τις μετακινήσεις μας, αλλά δυστυχώς για τον Οργανισμό, δεν ισχύει το ίδιο για όλα τα Υπουργεία, με αποτέλεσμα και προκειμένου να καταστεί βιώσιμος ο Οργανισμός να οδηγηθεί στην επιβολή – ψήφιση των ως άνω διατάξεων.

Τέλος, μας γνώρισαν ότι η εφαρμογή των ως άνω καρτών θα μας οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα και στην εκ των προτέρων επίλυση πιθανών προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου από το έτος 2017. Ύστερα από τα παραπάνω, τα σωματεία μας θα συναντηθούν εκ νέου με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία των Σωμάτων μας, αλλά και με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να μας γνωρίσουν πότε θα υπογράψουν τις συμβάσεις και τι μέλλει γενέσθαι με τις ανωτέρω πιστώσεις.

Την ΕΑΠΣ στην συνάντηση εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. Γιάννης Αρτοποιός.