Συνάντηση με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Στις 14 Μαρτίου συναντήθηκε το ΔΣ της ΕΑΠΣ με τον Αρχηγό του ΠΣ Αντιστράτηγο κ. Σ. Τερζούδη. Στην συνάντηση που είναι η πρώτη από την ανάληψη της ηγεσίας από τον νέο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, τέθηκαν από την πλευρά της ΕΑΠΣ τα σημαντικότερα και φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό προσωπικό και το Πυροσβεστικό Σώμα γενικότερα.