Συνάντηση με τον κ. Αρχηγό Π.Σ.

Συνάντηση με τον κ. Αρχηγό Π.Σ.

Την 16-02-2022 το Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ. συναντήθηκε  με τον κ. Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο Αλέξιο Ράπανο. Πέραν των ευχών που εξέφρασαν και οι δυο πλευρές για μια ευδόκιμη και δημιουργική θητεία, ετέθησαν από το Δ.Σ. ζητήματα  που αποτελούν προτεραιότητα για τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος. Στη συνάντηση μεταξύ άλλων τέθηκαν και θέματα που αφορούν την θεσμική θωράκιση της επιχειρησιακής δράσης των στελεχών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η αποζημίωση της υπερεργασίας,  αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο μεταθέσεων καθώς και η ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου.

  • Αναφορικά με τη θεσμική θωράκιση, ζητήθηκε η θεσμοθέτηση προκαθορισμένων επιχειρησιακών διαδικασιών ανά είδος συμβάντος όπως εφαρμόζεται διεθνώς και να επεκταθεί η νομική προστασία καθώς και η οικονομική υποστήριξη για την διώξεις που υφίστανται συνάδελφοι για αποφάσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων στο επιχειρησιακό έργο.
  • Όσον αφορά την αποζημίωση της υπερεργασίας, ζητήθηκε να εφαρμοστεί διαδικασία επιμέτρησης και καταβολής των δεδουλευμένων που θα προκύπτουν από αυτή εντός εύλογου χρόνου καθώς επίσης και θεσμοθέτηση της αποζημίωσης για την αυξημένη εργασία κατά την αντιπυρική περίοδο.
  • Σχετικά με τις μεταθέσεις και τις μετακινήσεις των στελεχών, να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες ώστε να μην ακυρώνεται η πολύτιμη αποκτηθείσα εμπειρία στους τόπους που υπηρετούν και γνωρίζουν και ένταξη στον κανονισμό μεταθέσεων αυτών που κατέχουν τον βαθμό του Αντιπυράρχου. Για τα μετατιθέμενα στελέχη ζητήθηκε η εξασφάλιση της διαμονής ώστε να επικεντρώνονται απερίσπαστοι στα καθήκοντά τους. Επίσης  να γίνουν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο με γνώμονα την προστασία της οικογένειας όπως π.χ. εξαίρεση μεταθέσεων των πολύτεκνων υπαλλήλων κατά την περίοδο που έχουν προστατευόμενα τέκνα καθώς και για τους υπαλλήλους που τα τέκνα τους φοιτούν στην τελευταία τάξη Λυκείου.
  • Τέλος, για την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου ότι θα πρέπει να απεμπλακούν τα στελέχη από απασχόληση σε δράσεις εκτός αρμοδιοτήτων Πυροσβεστικού Σώματος (π.χ. ιχνηλάτιση covid) και επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού ώστε αφενός, να υπάρχει λελογισμένη εφαρμογή του μέτρου της επιφυλακής όταν απαιτείται και αφετέρου, να μην επιβάλλεται ανάκληση και αναστολή χορήγησης αδειών και αναπαύσεων στο προσωπικό.

Ο κ. Αρχηγός εξέφρασε την ειλικρινή του επιθυμία να βοηθήσει στην υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας και συγχρόνως να προωθήσει προς επίλυση τις όποιες δυσλειτουργίες προκύπτουν και λειτουργούν ως τροχοπέδη  στο Πυροσβεστικό Σώμα.