Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ανταποκρινόμενος στο αίτημά μας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, δέχθηκε σήμερα τις Ομοσπονδίες μας στο Προεδρικό Μέγαρο και ενημερώθηκε με ιδιαίτερη προσοχή για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας. Παράλληλα, στον κ. Πρόεδρο επιδώσαμε σχετικό Υπόμνημα και ζητήσαμε την εκ του θεσμικού του ρόλου πηγάζουσα παρέμβαση για την ευόδωση του αγώνα μας για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.ΑΞΙ.Α. – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. – Ε.Α.Π.Σ. – Π.Ε.Α.Λ.Σ.