Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας

EAPS POEYPSΣυνάδελφοι

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2015, συνάντηση με τον Υπουργό, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, τον Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νικόλαο Φράγκο, τον Προϊστάμενο του ΤΕΑΠΑΣΑ κ. Ευάγγελο Τσαλοκώστα, τον Προϊστάμενο Γ’ Τμ. Παροχών ΤΕΑΠΑΣΑ κ. Κων/νο Ζαγγογιάννη, την συνεργάτη μας Νομική σύμβουλο, στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, τον συνεργάτη μας Οικονομολόγο – Αναλογιστή κ. Κων/νο Νικολάου, για το μέλλον των κλαδικών μας ταμείων ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Εκφράσαμε τη δυσαρέσκειά μας και ζητήσαμε τα κεκτημένα δικαιώματα μας, γιατί με την ψήφιση του τελευταίου εφαρμοστικού νόμου καταργήθηκαν αναδρομικά, έκλεισε η δυνατότητα που μας έδιναν προγενέστερες ρυθμίσεις για την μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ σε επαγγελματικό ταμείο, καθώς και να αποφύγουμε την ενσωμάτωση του ΤΕΑΥΠΣ στο ΕΤΕΑ. Επισημάναμε ιδιαίτερα ότι ασκήσαμε εγκαίρως και εμπροθέσμως τη δυνατότητα που μας έδινε ο νόμος, προκειμένου να σώσουμε το επικουρικό μας ταμείο και ολοκληρώσαμε όλα τα προαπαιτούμενα ώστε να μετατραπεί σε επαγγελματικό. Τον ενημερώσαμε επίσης ότι ήδη έχουμε προσφύγει με Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ

Ο κ. Υπουργός, μας δήλωσε ότι στην περίπτωση μας είναι ξεκάθαρο ότι εμπροθέσμως έχουμε κινηθεί στις 12/12/2014, θεωρεί δίκαιο το αίτημά μας για Επαγγελματικό Ταμείο και εκτιμά ότι υπάρχει τελικά μεγάλη πιθανότητα για την δημιουργία του. Μας πληροφόρησε επίσης, ότι αντίστοιχο σχετικό αίτημα έχει υποβάλει εμπρόθεσμα και το Ταμείο των Βενζινοπωλών και το Υπουργείο έχει υποβάλει ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως προς το αν επιτρέπεται η μετατροπή του σε ΤΕΑ, στο οποίο αναμένει απάντηση. Μας καθησύχασε επίσης, ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών, ως προς το προβλεπόμενο 3% που συνεισφέρει το δημόσιο – εργοδότης στην περίπτωση του Επαγγελματικού Ταμείου.

Επίσης θέσαμε υπόψη στον κ. Υπουργό, τα προβλήματα που προκύπτουν από τον νέο τρόπο Υπολογισμού των εφάπαξ βοηθημάτων του ΤΕΑΠΑΣΑ, που έχουν ως αποτέλεσμα την μη χορήγηση τους από 30/07/2014 μέχρι σήμερα.

Ο κ. Υπουργός, μας ενημέρωσε ότι το αμέσως χρονικό διάστημα, θα επέλθουν μεταβολές στην Υπουργική Απόφαση υπολογισμού των εφάπαξ (ρήτρα μηδενικού ελλείμματος) και θα οριστούν εκ νέου οι παράμετροι υπολογισμού τους, ώστε να χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ το συντομότερο δυνατόν.

Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σήμερα το πρωί καταθέσαμε Αίτηση Αναστολής εκτέλεσης της απορριπτικής απόφασης του Υπουργείου και τονίζουμε ιδιαίτερα προς όλους ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας αναμένοντας την υλοποίηση των δεσμεύσεων του κ. Υπουργού.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Δημήτριος Σταθόπουλος

Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Ιωάννης Σταμούλης