Συνάντηση της Ένωσης Αξιωματικών με τον κ. Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Συνάντηση της Ένωσης Αξιωματικών με τον κ. Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 το Δ.Σ. της Ένωσής μας συναντήθηκε  με τον νέο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο κ.Γεώργιο Πουρναρά. 

Στην πρώτη αυτή συνάντησή μας, του εκφράσαμε την ευχή μας για μια ευδόκιμη και δημιουργική θητεία, επ΄ωφελεία του Πυροσβεστικού Οργανισμού και των στελεχών του.

Προς αυτή την  κατεύθυνση του θέσαμε  συνοπτικά τα καίρια και εκκρεμή ζητήματα που απασχολούν τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ιδιαίτερα επισημάναμε την αναγκαιότητα, της άμεσης θεσμικής θωράκισης της επιχειρησιακής δράσης των στελεχών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους .

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, ζητήσαμε από

τον κ. Αρχηγό, να διασφαλίσει ότι το επόμενο διάστημα, θα γίνουν οι απολύτως αναγκαίες μεταθέσεις, σε ισορροπία και επ ωφελεία των αναγκών των στελεχών και των αναγκών της Υπηρεσίας.

Από την πλευρά του ο κ. Αρχηγός, στο συγκεκριμένο θέμα εξέφρασε την καταρχήν συμφωνία του στη θέση της Ένωσής μας, δηλώνοντας ότι στο πλαίσιο των επιταγών του κανονισμού μεταθέσεων, θα λάβει υπόψη του τα χαρακτηριστικά της ανθρωπογεωγραφίας του Σώματος και θα γίνουν οι απαραίτητες μεταθέσεις με καλύψεις κυρίως για θέσεις διοίκησης, όπου απαιτηθεί.

Η πραγματοποιηθείσα συνάντηση, συμφωνήθηκε να είναι η απαρχή ενός σταθερού  διαύλου επικοινωνίας, μεταξύ του σωματείου και της φυσικής ηγεσίας,

ώστε να εξασφαλίζονται οι βέλτιστες λύσεις για όποια ζητήματα ανακύπτουν στον Πυροσβεστικό Οργανισμό.