Συνάντηση της ΕΑΠΣ με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσής μας με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Π. Γεωργιάδη. Στην πολύωρη συνάντηση παρουσιάστηκαν εκτενώς οι θέσεις μας και οι απόψεις μας για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση, Πυροσβεστικού Σώματος – Γ.Γ.Π.Π. καθώς και εκφράστηκαν οι ανησυχίες μας για τρέχοντα ζητήματα του Π.Σ. και ειδικότερα αυτά που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία για την θερινή αντιπυρική περίοδο.

Η Ένωσή μας, επεσήμανε συγκεκριμένα ζητήματα, στα οποία είχε εκφράσει ουσιαστική διαφωνία, ζητώντας από τον κ. Γενικό την παρέμβασή του για την απάλειψη τους από το σ/ν. Συγκεκριμένα τα σημεία αυτά είναι:

1. Η πρόβλεψη για τη δημιουργία Δημοτικών Πυροσβεστικών Σταθμών.

2. Η γενική πρόβλεψη ότι το Π.Σ. διεξαγάγει το σύνολο των επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π. και όχι μόνο αυτές που άπτονται στις αρμοδιότητές του.

3. Η γενική πρόβλεψη ότι το Π.Σ. έχει αρμοδιότητα την “καταστολή αξιοποίνων πράξεων” και όχι μόνο αυτών των αρμοδιοτήτων του.

4. Η μη ξεκάθαρη πρόβλεψη “σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας” που πιθανόν να υποκρύπτει την παροχή στο Π.Σ. τέτοιων υπηρεσιών και όχι από το Π.Σ. προς τρίτους.

5. Την μη ξεκάθαρη πρόβλεψη για την ισοτιμία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τα ΑΕΙ.

6. Την περικοπή οργανικών θέσεων και καταληκτικών βαθμών.

7.Τ ην μη πρόβλεψη κοινωνικών πόρων για τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του πυροσβεστικού προσωπικού στο ΤΕΑΠΑΣΑ, αλλά και την ελλειπή εκπροσώπηση του στο Δ.Σ. αυτού.

8. Η πραγματοποίηση στο διοικητικό μηχανισμό του Π.Σ. καίριων αλλαγών προ των τακτικών κρίσεων του 2014 και σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου.

Επίσης επισημάνθηκε στον κ. Γενικό η επιτακτική ανάγκη για την οριστική επίλυση της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού με άμεση τακτοποίηση του εργασιακού πλαισίου ώστε να καταστεί επιχειρησιακά αξιοποιήσιμο στο σύνολό του.

Τέλος τονίστηκε ότι πέρα από τις οποιεσδήποτε αλλαγές στον διοικητικό -επιτελικό μηχανισμό, θα πρέπει να προχωρήσει επιτέλους με σοβαρό και επιστημονικό τρόπο η αναδιοργάνωση της διάρθρωσης των Π.Υ. και Π.Κ. που όπως εδώ και χρόνια καταγγέλλουμε από το 1998 και μετά στήθηκαν με “εξωπυροσβεστικά κριτήρια”.

Από την πλευρά του ο κ. Γενικός μας ευχαρίστησε για την εποικοδομητική μας κριτική στο υπό κατάρτιση ν/σ και μας δήλωσε τη συμφωνία του στις περισσότερες των ενστάσεων μας, δηλώνοντάς μας ότι θα τις υποστηρίξει στην τελική μορφή του ν/σ πριν αυτό κατατεθεί στην Βουλή.

Για τα δε ζητήματα της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο, κατανόησε τις ανησυχίες μας, οι οποίες απασχολούν με τον ίδιο τρόπο και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Επιπροσθέτως μας δήλωσε ότι ήδη υπογράφηκε από τον ίδιο η κατανομή των πιστώσεων για τα έργα πρόληψης από τους ΟΤΑ, έχει υποβληθεί το αίτημα για την πρόσληψη συμβασιούχων Πυροσβεστών, ενώ γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την τελεσφόρηση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια ελαστικών των πυροσβεστικών οχημάτων και στολών για το προσωπικό.