Συνάντηση του ΔΣ της ΕΑΠΣ με τον νέο Αρχηγό του ΠΣ

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 συναντήθηκε το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον νέο Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Σωτήριο Γεωργακόπουλο. Στην πρώτη αυτή συνάντηση, αρχικά ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ ευχήθηκε στον κ. Αρχηγό καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως φυσικός ηγέτης του Π.Σ. τονίζοντας την κρισιμότητα της στιγμής, όπου αναλαμβάνει την ευθύνη ενός οργανισμού, όπου τόσο το προσωπικό όσο και ο φορέας έχει δεχθεί μια ανηλεή επίθεση περικοπών με αποτέλεσμα την φτωχοποίηση του πρώτου και τους κινδύνους επιχειρησιακής υστέρησης του δεύτερου.

Στην συνέχεια τέθηκαν στον κ. Αρχηγό τα φλέγοντα και εκκρεμή προβλήματα που ταλανίζουν το πυροσβεστικό προσωπικό και το Π.Σ. γενικότερα. Ειδικότερα:

  • Το συνεχιζόμενο της εφαρμογής παρανόμου ωραρίου σε πλείστες Π.Υ. μετά την αναιτιολόγητη κατάργηση του 24ωρου.
  • Την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης στις δικαιούμενες άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού, των επιπλέον δικαιουμένων στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
  • Την ανάγκη ανάσυρσης από τις «καλένδες» των ζητημάτων αναμόρφωσης του Κανονισμού Μεταθέσεων και του πλαισίου κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών, τα οποία τα τελευταία χρόνια περιφέρονταν από επιτροπή σε επιτροπή.
  • Την ανάγκη ριζικής και ουσιαστικής επίλυσης του μείζονος ζητήματος της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού.
  • Την εξεύρεση μέτρων ενίσχυσης του χειμαζόμενου από το μνημόνιο πυροσβεστικό προσωπικό.
  • Την ανάγκη εκπόνησης ουσιαστικής και βιώσιμης πρότασης για τα επικουρικά ταμεία του ΠΣ

Τέλος λόγω του ότι η θρυλούμενη «αναδιοργάνωση του ΠΣ» ακούγεται αλλά ουδείς γνωρίζει, προτάθηκε στον κ. Αρχηγό να συγκληθεί το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Π.Σ. όπου με θεσμικό τρόπο να τεθούν δημόσια και να καταγραφούν επίσημα, οι βασικοί πυλώνες όπου θα στηριχτεί η πλέον αναγκαία αναδιοργάνωση των βασικών δομών του Π.Σ. ώστε να πορευτεί με αποτελεσματικότητα στο μέλλον.

Από την πλευρά του ο νέος Αρχηγός του Π.Σ. ευχαρίστησε με τη σειρά του την ΕΑΠΣ για την πολυετή της συνεπή συνδικαλιστική δράση, εκπροσωπώντας τα στελέχη του Π.Σ. και εξέφρασε πως είναι αρχή του ο ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε να ευρίσκονται οι βέλτιστες λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων, αλλά και για να εξασφαλίζεται εργασιακή ομαλότητα και πυροσβεστική ομοψυχία.

Αναφερόμενος στα ζητήματα που τέθηκαν από την ΕΑΠΣ, είπε ότι με γοργά βήματα εξετάζεται η κατάστασή τους από τα στελέχη της νέας ηγεσίας του Α.Π.Σ. και ότι το επόμενο διάστημα θα εκδηλωθούν πρωτοβουλίες για το σύνολο των εκκρεμών θεμάτων. Ειδικότερα ενημέρωσε ότι:

  • υπογράφηκε ήδη από τον ίδιο και έχει προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση, όπου θεσμοθετείται ως ωράριο του Π.Σ. το 8ωρο, το 16ωρο και το 24ωρο.
  • βρίσκεται σε τελική μορφή το νομοθετικό κείμενο για την ενσωμάτωση στις δικαιούμενες άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού και οι υπόλοιπες άδειες του δημοσίου τομέα.

Τέλος μας εξέφρασε και την δική του πρόθεση να συγκληθεί άμεσα το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Π.Σ. με θέμα την «αναδιοργάνωση του ΠΣ» ώστε να προχωρήσει με θεσμικό και διαφανή τρόπο η τόσο σημαντική αυτή δράση για το Π.Σ.