Συνέδριο για την ασφάλεια στην εργασία

2016-10-14Μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής, η ΕΑΠΣ συμμετέχει με εισήγηση – ομιλία του μέλους του Δ.Σ. Πυραγού Ι.Αρτοποιού, με θέμα τη σχεδίαση πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στο εργασιακό περιβάλλον