Συνεντέυξεις στον Alpha 9.89 για τα προβλήματα του ΠΣ

A-989

Συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και τις ελλείψεις της δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης.

1η συνέντευξη – 2η συνέντευξη