Συνέχιση της παρέμβασης της ΕΑΠΣ στην Βουλή των Ελλήνων

Στις 17 Φεβρουαρίου, το απόγευμα συνεχίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων, η ακρόαση των φορέων για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για την ανασυγκρότηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε το Προεδρείο της και ο Πρόεδρος της απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών. Πέρα από όσα επισημάνθηκαν στην ολοκληρωμένη κροτική του νομοσχεδίου στις 13-02-2014 (την πρώτη ακρόαση φορέων), επισημάνθηκε η ανάγκη επαναδιατύπωσης στο νομοσχέδιο συγκεκριμένα της οργανικής δύναμης του Π.Σ. όπως διαμορφώνεται, ενώ τονίστηκε ότι η σχεδιαζόμενη μετάθεση των κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών του Π.Σ πέρα από τον προβλεπόμενο κατά το νόμο χρόνο, θα επιφέρει τόσο διοικητικά προβλήματα στον πυροσβεστικό μηχανισμό, όσο και θέματα καθυστέρησης σχεδιασμού της επικείμενης  αντιπυρικής περιόδου  του 2014.

H παρέμβαση του Προέδρου της ΕΑΠΣ στην Βουλή, κατά την ακρόαση φορέων 13/2/2014