ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΑΠΣ

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 αντιπροσωπεία του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, πραγματοποίησε συναντήσεις με τους υπηρεσιακούς επικεφαλείς της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής, του 199 ΣΕΚΥΠΣ και του ΚΕΠ της Γ.Γ.Π.Π.

Η πρώτη συνάντηση έγινε με τον Διοικητή της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής, Υποστράτηγο κ. Ρούμπο. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο σχεδιασμός για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου για την Αττική, σε συνδυασμό με τα προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπικού και τις γενικότερες ελλείψεις του Π.Σ. Επίσης τέθηκαν τα ζητήματα του ωραρίου, της υπερεργασίας, αλλά και της διοικητικής υποστήριξης σε μεγάλα συμβάντα, καθώς και οι δυσλειτουργίες που προκαλούνται από το φαινόμενο των αλόγιστων μετακινήσεων προσωπικού, όπως έχει συμβεί κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Η δεύτερη συνάντηση έγινε με τον Διοικητή του 199 ΣΕΚΥΠΣ Υποστράτηγο κ. Κανελλόπουλο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ζητήματα διαχείρισης του πυροσβεστικού προσωπικού, ιδιαίτερα σε συμβάντα μεγάλης έκτασης και διάρκειας. Επισημάνθηκε η ανάγκη της ορθολογικής διαχείρισης, ώστε η όποια μετακίνηση να γίνεται στα πλαίσια της καλύτερης επιχειρησιακής αξιοποίησης, να εξασφαλίζονται έγκαιρα οι αντικαταστάσεις και να μην καταπατούνται τα εργασιακά δικαιώματα.

Η τελευταία συνάντηση έγινε με τον Διευθυντή του ΚΕΠ της Γ.Γ.Π.Π. Αρχιπύραρχο κ. Πιερράκο. Στη συνάντηση τέθηκαν τα ζητήματα συμμετοχής του Π.Σ. στις δράσεις της υπηρεσίας, καθώς και τα νέα δεδομένα που τέθηκαν από την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία που παρουσίασε η πολιτική ηγεσία.