ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΑΠΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Υ.ΠΡΟ.ΠΟ

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου συναντήθηκε το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Ελευθ. Οικονόμου.

Στην συνάντηση τέθηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον πυροσβεστικό οργανισμό και η δεινή κατάσταση που έχει περιέλθει το πυροσβεστικό προσωπικό. Η συνάντηση η οποία έγινε σε θετικό κλίμα, έγινε με πρωτοβουλία του κ. Γενικού και είναι η μόνη συνάντηση εδώ και χρόνια με την ενεστώτα πολτική ηγεσία του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.και Ε.Α.Π.Σ.