ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Στις 17 Ιανουαρίου το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Γεώργιο Γεωργίου, πρέσβυ ε.τ.

Στην συνάντηση η ΕΑΠΣ έθεσε στον κ.Υπουργό τα φλέγοντα προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπικού επικεντρώνοντας στην άγρια περικοπή των αποδοχών που έχει σημειωθεί τον τελευταίο καιρό. Επίσης ζητήθηκε από τον κ. Υπουργό, η στήριξή του σε ζητήματα κοινωνικής ενίσχυσης του πυροσβεστικού προσωπικού μέσα από τις δομές των Ε.Δ. Ειδικότερα του ζητήθηκε να στηρίξει το αίτημα για στέγαση Αξιωματικών του Π.Σ. που μετατίθενται εκτός τόπου οικίας τους, σε Σ.Ο.Α. καθώς και την εξασφάλιση παγίως, της εισόδου του Πυροσβεστικού Προσωπικού σε στρατιωτικές λέσχες και πρατήρια.
Ο κ.Υπουργός υποσχέθηκε την προώθηση του αιτήματος μας.