ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αρ. Πρωτ. : 2897 // 16-01-2013

Μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα Προεδρείο της Ένωσής μας και το αντίστοιχο της ΠΟΕΥΠΣ με θέμα την υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Π.Σ. Στην συνάντηση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Π. Γεωργιάδης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Σ. Γεωργακόπουλος.

Από την πλευρά μας, χαιρετίσαμε την πρωτοβουλία του κ. Υπουργού, να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι διαλόγου, συνδικαλιστές, πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία, ειδικά για ένα τέτοιο καίριο θέμα, που απαιτεί ουσιαστικό διάλογο, τεκμηριωμένες απόψεις και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση τόσο του πυροσβεστικού οργανισμού, όσο και της κοινωνίας ευρύτερα.

Παρουσιάσαμε τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας στους βασικούς τομείς του Πυροσβεστικού Σώματος, και επισημάναμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αναδιοργάνωσης, θα πρέπει αρχικά να επιλύσει το εγκληματικό πρόβλημα του τριχοτομημένου πυροσβεστικού προσωπικού και σε δεύτερο επίπεδο να αντιμετωπίσει την αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών μονάδων του Π.Σ. με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο, ώστε να θεραπεύσει την εν πολλοίς «εξωπυροσβεστική» σημερινή διάρθρωση τους.

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στη εποχή μας, με την έξαρση των φυσικών καταστροφών λόγω των κλιματικών αλλαγών, αλλά και την έξαρση της εμπρηστικής εγκληματικότητας, συζήτηση που να «κλείνει» ΕΜΑΚ ή πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Επίσης δηλώσαμε τη βασική μας θέση, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, πρέπει να συνεχίσει να είναι ο βασικός κορμός της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, ενσωματώνοντας όλες εκείνες τις δομές που μπορούν να ισχυροποιήσουν την συντονιστική και επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα.

Τέλος εκφράσαμε την ανησυχία μας για την τυχόν περαιτέρω μείωση των πενιχρών αποδοχών μας, καθώς και το μέλλον των επικουρικών μας ταμείων, ζητώντας από τον κ. Υπουργό να θεσμοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξής τους.

Ο κ. Υπουργός μας δήλωσε την πεποίθηση του στο διάλογο και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση για να εξευρεθούν και να υλοποιηθούν οι βέλτιστες προτάσεις για την αναβάθμιση του Π.Σ. με κύριο στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον Έλληνα πολίτη. Επίσης μας δήλωσε την συμφωνία του στο μέγεθος των χρόνιων προβλημάτων του Π.Σ. και στην ανάγκη άμεσης επίλυσης τους, πέρα από κοντόφθαλμες λογικές διαχείρισης με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής πορείας του Π.Σ. στο μέλλον.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας μας περιέγραψε την ιδιαίτερη πολιτική φιλοσοφία του εγχειρήματος της σκοπούμενης αναδιοργάνωσης του Π.Σ. όπου κύριο στόχο έχει την αναβάθμιση του και τον εκσυγχρονισμό δομών και υπηρεσιών. Βασικές αρχές της προσπάθειας είναι η ευελιξία και διοικητική αναβάθμιση του Αρχηγείου του Π.Σ. ως επιτελικής μονάδας, η διοικητική αποκέντρωση σε επίπεδο Π.Δ.Π.Υ., η καλύτερη λειτουργία των συντονιστικών κέντρων τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, η αναβάθμιση και μεγαλύτερη διασπορά των ΔΑΕΕ και η ουσιαστική αναμόρφωση του συστήματος της πυροσβεστικής εκπαίδευσης με κέντρο την Πυροσβεστική Ακαδημία, που θα αποτελέσει σημείο αναφορά γνώσης και εκπαίδευσης ζητημάτων πολιτικής προστασίας στη χώρα.