ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟ.ΠΟ.

Αρ. Πρωτ. : 2794 // 14-09 -2012

Την Τρίτη 11/09/2012 συναντήθηκε το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια. Στη συνάντηση, του παρουσιάστηκε η δεινή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει το πυροσβεστικό προσωπικό με τις μέχρι και σήμερα μειώσεις και του δηλώθηκε ότι οι τυχόν ενδεχόμενες νέες περικοπές θα το οδηγήσουν στην πλήρη εξαθλίωση. Επίσης αναφέρθηκε ότι παρόμοια κατάσταση παρουσιάζει και ο πυροσβεστικός οργανισμός, με τις περικοπές στο σύνολο των δράσεων του, η οποία και δυσχεραίνεται από την πλήρη απραγία σε θεσμικές αλλαγές από το Α.Π.Σ.

Τέλος του επισημάνθηκε η φετινή πρωτοφανής υπερεργασία του πυροσβεστικού προσωπικού, η οποία βασίστηκε στο παρωχημένο “FTOURS” και μη αποτελεσματικό δόγμα, όπου μεγάλος όγκος πυροσβεστικών δυνάμεων από όλη τη χώρα περιοδεύει «δίκην νομάδων» σε εκδηλούμενες πυρκαγιές χωρίς επιχειρησιακό σχεδιασμό, με ουσιαστική καταπόνηση μέσων και προσωπικού και μειωμένο αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό ότι σε καμία από τις μεγάλες αυτές φετινές επιχειρήσεις δεν συγκλήθηκε το Συμβούλιο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Επίσης του ζητήθηκε η επαναχορήγηση του «δασικού».

Ο κ. Υπουργός μας δήλωσε ότι γνωρίζει πλήρως την δεινή οικονομική κατάσταση του προσωπικού και όπως και δημόσια έχει δηλώσει, γνωρίζει πλήρως τα πολλαπλά προβλήματα του πυροσβεστικού οργανισμού.