ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Π.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ συναντήθηκε στις 5 Ιουλίου με τον Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο Γεωργακόπουλο Σωτήριο.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα φλέγοντα προβλήματα του πυροσβεστικού οργανισμού και ιδιαίτερα τα  ειδικότερα στις Π.Υ της διοικητικής ευθύνης της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος.