Συνεδρίαση Δ.Σ. και Περιφερειακών Εκπροσώπων ΕΑΠΣ

Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 συνεδρίασε στην αίθουσα συσκέψεων του Α.Π.Σ. το Δ.Σ. και οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι της ΕΑΠΣ. Επίσης κλήθηκαν και παραβρέθηκαν τα αιρετά μέλη στο Συμβούλιο Μεταθέσεων συνάδελφοι Α. Τριπολιτσιώτης και Α. Παραλίκας. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν:

– Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την «αναβάθμιση του Π.Σ.-Π.Π.»
– Ο εξελίξεις στα μισθολογικά ζητήματα, με τις σχεδιαζόμενες νέες μειώσεις στο εισόδημά μας.
– Οι εξελίξεις στην επικουρική μας ασφάλιση μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις μετά τις 01-01-2014
– Οι τρόποι παρεμβάσεων και δράσεων για τις δυσμενείς εξελίξεις των παραπάνω.
– Οργανωτικές αλλαγές στην λειτουργία της ΕΑΠΣ

Προ του πέρατος της συνεδρίασης, παραβρέθηκαν ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Σ. Γεωργακόπουλος και ο Υπαρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Β. Παπαγεωργίου, με τους οποίους συζητήθηκαν τα φλέγοντα ζητήματα, διαχείρισης προσωπικού και επικείμενων μεταθέσεων.