Συνεργασία της ΕΑΠΣ με την «ΜΕΡΙΜΝΑ»

2016-04-25_1Συνάδελφοι

Η ΕΑΠΣ συνεχίζοντας την προσπάθεια της πολύπλευρης στήριξης των συναδέλφων. με πρωτοβουλία του μέλους της Π.Ε. ΕΑΠΣ Στερεάς Ελλάδας Γ. Γιάννη ήρθε σε επικοινωνία με την οργάνωση «ΜΕΡΙΜΝΑ», η οποία παρέχει

  • Ποιοτική φροντίδα σε παιδιά και τους γονείς τους που είτε ζουν με μία απειλητική για τη ζωή ασθένεια είτε θρηνούν την απώλεια αγαπημένου προσώπου.
  • Αναπτύσσει υποστηρικτικές κοινότητες τόσο μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών όσο και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης όσων παρέχουν υπηρεσίες στο παιδί και την οικογένειά του.

Η «ΜΕΡΙΜΝΑ» στοχεύει στην

  • Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή στο παιδί που πάσχει από απειλητική για τη ζωή ασθένεια, σε συνδυασμό με τη στήριξη των μελών της οικογένειάς του.
  • Η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών στη στήριξη παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρρώστιας, απώλειας ή θανάτου, καθώς και η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα.
  • Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο.
  • Η έρευνα σε θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της βαριάς αρρώστιας και του θανάτου στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους.

2016-04-25_2Στις 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ΔΣ ΕΑΠΣ και ΜΕΡΙΜΝΑΣ και υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας, σύμφωνα με το οποίο:

Α. Η ΜΕΡΙΜΝΑ θα συνεισφέρει στην εξειδικευμένη επιμόρφωση στελεχών μας, με την διεξαγωγή ημερίδας σε δύο τομείς:

  • ψυχολογική στήριξη των παιδιών που πενθούν την απώλεια γονιού Πυροσβέστη από ασθένεια η κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, σε συνδυασμό με τη στήριξη της οικογένειας και των συναδέλφων του.
  • ψυχολογική στήριξη των παιδιών που είναι εγκλωβισμένα και διασώζονται μετά από καταστροφικά γεγονότα, σε συνδυασμό με τη στήριξη των μελών της οικογένειάς τους.

Β. Η ΜΕΡΙΜΝΑ θα παρέχει ψυχολογική στήριξη στη σοβαρή αρρώστια ή στο πένθος παιδιού έως 18 ετών που θρηνούν την απώλεια γονιού Πυροσβέστη, και της οικογένειάς του.

Η ΕΑΠΣ από την πλευρά της θα στηρίξει με την εθελοντική συνδρομή στελεχών της, δράσεις του κοινωνικού έργου της ΜΕΡΙΜΝΑΣ.

Η ΜΕΡΙΜΝΑ για τα υπηρεσίες της διαθέτει:

  • δύο συμβουλευτικά κέντρα Αθήνα- Θεσσαλονίκη, όπου παρέχεται ψυχολογική στήριξη των παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο τους νοσεί από μια σοβαρή ασθένεια ή έχει πεθάνει. Η ψυχολογική στήριξη προσφέρεται είτε μέσω ατομικών συναντήσεων, είτε μέσω συμμετοχής σε ομάδες στήριξης για γονείς και ομάδες στήριξης για παιδιά.
  • ανακουφιστική παιδιατρική φροντίδα, η οποία περιλαμβάνει την παροχή ιατρονοσηλευτικής, ψυχοκοινωνικής και πνευματικής στήριξης στο παιδί και τον έφηβο ενώ, παράλληλα, υποστηρίζει και τα μέλη της οικογένειας που επηρεάζονται από τις προκλήσεις της σοβαρής ασθένειας. Η φροντίδα αυτή γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι.

Τηλεφωνική γραμμής υποστήριξης :

Αθήνα (2106463622) – Θεσσαλονίκη (2310510010)

Ιστοσελίδα στην διεύθυνση https://www.merimna.org.gr όπου υπάρχουν ειδικά έντυπα και εκδόσεις και περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της.