Συνυπηρέτηση πυροσβεστικού προσωπικού με συζύγους νοσηλευτές

Αρ. Πρωτ. : 3016α // 24-05-2013

 Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια

ΚΟΙΝ: Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Π.  Γεωργιάδη

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 επιτρέπεται η απόσπαση νοσηλευτικού προσωπικού, με σύζυγο ένστολο προσωπικό, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθετικής επιταγής, ανακόπηκε λόγω της υπ’ αριθ. 281/11 Ερ.16/11/21-06-2011 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν. 287/1976, Ν.2946/2001, Ν.3754/2009, Ν.3918/2011) με την οποία ουσιαστικά αναιρείται και καταργείται το δικαίωμα της συνυπηρέτησής τους.

Κύριε Υπουργέ
Ειδικά στις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες, το συγκεκριμένο ζήτημα φορτώνει ένα επιπλέον πρόβλημα στις οικογένειες των συγκεκριμένων συναδέλφων. Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προς το Υπουργείο Υγείας, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία που προβλέπει το άρθρου 21 του Ν.2946/2001 και να συνεχίσει να αποσπάται νοσηλευτικό προσωπικό για λόγους συνυπηρέτησης με συζύγους πυροσβεστικό προσωπικό.

Αρ. Πρωτ. : 3016 // 24-05-2013

Προς: Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 επιτρέπεται η απόσπαση νοσηλευτικού προσωπικού, με σύζυγο ένστολο προσωπικό, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθετικής επιταγής, ανακόπηκε λόγω της υπ’ αριθ. 281/11 Ερ.16/11/21-6-2011 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.287/1976, Ν.2946/2001, Ν.3754/2009, Ν.3918/2011) με την οποία ουσιαστικά αναιρείται και καταργείται το δικαίωμα της συνυπηρέτησής τους.
Κύριε Υπουργέ,
Ειδικά στις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες, το συγκεκριμένο ζήτημα φορτώνει ένα επιπλέον πρόβλημα στις οικογένειες των συγκεκριμένων συναδέλφων. Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία που προβλέπει το άρθρου 21 του Ν.2946/2001 και να συνεχίσει να αποσπάται νοσηλευτικό προσωπικό για λόγους συνυπηρέτησης με συζύγους πυροσβεστικό προσωπικό.