Σχετικά με την εμπλοκή οχημάτων υγραεριοκίνησης σε συμβάντα πυρκαγιάς.

Προς : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Σ. Τερζούδη

ΚΟΙΝ. 1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Ν. Τόσκα

………2. .Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ι. Καπάκη

Κύριε Αρχηγέ

Εδώ και αρκετά χρόνια και στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί η χρήση υγραερίου για την κίνηση οχημάτων. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τα οχήματα αυτά έχουν υποστεί τεχνική μετατροπή όπου η υγραεριοκίνηση προστέθηκε εκ των υστέρων. Η συγκεκριμένη διαδικασία, σαφώς και όταν ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε ένα βαθμό διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων. Το Πυροσβεστικό Σώμα, έγκαιρα διαπίστωσε την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης χρήσης και μάλιστα προ τετραετίας με τη διενέργεια σχετικής πειραματικής άσκησης (“ΡΑΜΝΟΥΣ 2014”) μελέτησε τη συμπεριφορά φλεγόμενου οχήματος που έχει εγκατεστημένο σύστημα υγραεριοκίνησης.

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει σημειωθεί αριθμός συμβάντων πυρκαγιών που εμπλέκονται οχήματα με σύστημα υγραεριοκίνησης εκθέτοντας σε ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο τόσο τα πληρώματα της πυροσβεστικής εξόδου της πρώτης απόκρισης, όσο και το ευρύτερο πεδίο εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Με δεδομένο πλέον τη μεγάλη εξάπλωση της υγραεριοκίνησης, αλλά και την εμπλοκή τους σε συμβάντα πυρκαγιάς, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε πρωτοβουλία με τις συναρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την καθιέρωση επιπλέον διαδικασιών και δεδομένων που θα ενισχύσουν την ασφάλεια της χρήσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ανάγκη σήμανσης της χρήσης υγραεριοκίνησης του οχήματος σε εμφανή μέρος.

Για το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σταμούλης

Ο Γεν. Γραμματέας Αναστάσιος Μανιάτης