Τακτικές Μεταθέσεις Αξιωματικών ΠΣ 2017. Το δις εξαμαρτείν…

Συνάδελφοι

Μια μέρα προ της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων των Αξιωματικών για το 2017, απευθύναμε προς τον κ. Αρχηγό και τα μέλη Συμβουλίου Μεταθέσεων του ΠΣ επιστολή, στην οποία επισημάναμε τις μέχρι σήμερα «διοικητικές οριοδρομές» που ακολουθήθηκαν στη διαχείριση των στελεχών, ζητώντας να γίνει σεβαστή αυτή τη φορά η νομιμότητα, αλλά και να ληφθεί υπόψη μαζί με το υπηρεσιακό συμφέρον και η σκληρή, αδυσώπητη σημερινή μνημονιακή πραγματικότητα που σαρώνει τη χώρα μας και τους συναδέλφους.

Δυστυχώς πριν «αλέκτωρ λαλήσει…» επαναλήφθηκαν η ίδια «διοικητική οριοδρομή» με πρωτοφανή ισοπέδωση του κανονισμού μεταθέσεων. Το μενού πλουσιότατο, αλλά εξέχως άνοστο και πικρό λόγω της αδικίας της συνταγής.

1- Για πρώτη φορά, μετατίθεται δυσμενώς – διώκεται αιρετό μέλος του Συμβουλίου των Μεταθέσεων και μάλιστα επικεφαλής του ενός από τους δύο συνδυασμούς που μετείχαν στις εκλογές. Η συγκεκριμένη επιλογή, πέρα από τη όποια νομική της υπόσταση, ισοπεδώνει την ίδια την φιλοσοφία του συστήματος συμμετοχής αιρετών, δημιουργεί κλίμα τρομοκράτησης των συναδέλφων που αποφασίζουν να μετέχουν ως αιρετοί αφού υπό την απειλή της μετάθεσης, πρέπει να «συμμορφώνονται προς τα υποδείξεις».

2- Μετατίθεται Ανώτερος Αξιωματικός, με ξεκάθαρη πλέον τιμωρητική πρόθεση, για δεύτερη φορά εντός του έτους σε διαφορετική πόλη. Την πρώτη φορά, με παράνομο τρόπο, σε υπηρεσία που δεν υπήρχε θέση του βαθμού του. Εν συνεχεία ο συνάδελφος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, δικαιώθηκε και παρέμεινε με προσωρινή απόφαση στην υπηρεσία του. Πριν καν εκδοθεί η απόφαση, ξαναμετατίθεται σε άλλη γεωγραφική περιφέρεια, προφανώς ως παραδειγματισμό στους έχοντες πρόθεση για παρόμοιες προσφυγές στην δικαιοσύνη.

3- Από την αυτή Υπηρεσία, μετατίθενται δύο ακόμα ανώτεροι Αξιωματικοί, ένας στον Βορρά και ένας στη Δύση. Ο μεν πρώτος χωρίς να ληφθεί υπόψη η υπαγωγή του σε άρθρο του κανονισμού, ο δε δεύτερος, μετατίθεται εκ νέου σε υπηρεσία, για την οποία είχαν υποβάλλει αιτήσεις μετάθεσης, δύο ομοιόβαθμοι, οι οποίες αιτήσεις απορρίφθηκαν.

4- Συνέπεια της συγκεκριμένης μετάθεσης, για την ΠΥ προορισμού του, είναι είναι ο μέχρι σήμερα Διοικητής της συγκεκριμένης ΠΥ αφού επωμιστεί για δεύτερη χρονιά τη διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου της περιοχής του, στο πέρας της να γίνει Υποδιοικητής.

5- Μετατίθεται Ανώτερος Αξιωματικός, ο οποίος έχει επαναμετατεθεί στον αυτό βαθμό, από Υπηρεσία της Αττικής, σε ΠΥ της Κεντρικής Μακεδονίας. «Τυχαίως» ο συνάδελφος προ ολίγου καιρού, ελέγχθηκε για τις προσωπικές του αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες δεν επικροτούσε θριαμβολογώντας και χειροκροτώντας τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Με την παρούσα μετάθεση, νουθετείται για την μελλοντική του συμμόρφωση προς αυτή την κατεύθυνση.

6- Από την εν λόγω ΠΥ που μετατίθεται ο παραπάνω συνάδελφος, μετατίθεται Ανώτερος Αξιωματικός σε Υπηρεσία που δεν έχει καθόλου οργανικές θέσεις.

7- Για πρώτη φορά, παραμένουν για δεύτερη συνεχή χρονιά, εκτός των Ανωτάτων Αξιωματικών και Ανώτεροι Αξιωματικοί σε νησιά του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η επιλογή αυτή γίνεται με απόλυτο μεροληπτικό τρόπο, μιας και από αυτούς κάποιοι επιστρέφουν στον τόπο συμφερόντων τους, χωρίς αίτησή τους ενώ κάποιοι παραμένουν παρότι είχαν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης.

8- Συνεχίζεται το διοικητικό παράδοξο της μετάθεσης Αξιωματικών, από και προς το Παράρτημα της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, χωρίς να υφίστανται οργανικές θέσεις και να έχουν κατανεμηθεί.

9- Δεν μετατίθεται Επιπυραγός προς τον τόπο συμφερόντων του, παρότι υπάρχει κενή θέση του βαθμού του παρότι υπέβαλε σχετική αίτηση.

10- Μετατέθηκαν Αξιωματικοί σε ΠΥ που δεν υπήρχαν αντίστοιχες κενές θέσεις.

11- Επίσης στην απόφαση των μεταθέσεων γίνεται επίκληση του μνημονιακού νόμου Ν.4336/2015 (ο οποίος δεν καταργήθηκε με ένα άρθρο, ενός νόμου, μέρα μεσημέρι) σύμφωνα με τον οποίο δεν δίνονται έξοδα μετάθεσης σε όσους έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση. Ο ίδιος Νόμος, όμως στο άρθρο 15, προβλέπει ότι για τις μετακινήσεις των στελεχών ΕΔ και ΣΑ θα εκδοθεί ΠΔ από τους συναρμόδιους Υπουργούς που θα καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις και τον τρόπο αποζημίωσης. Μέχρι την έκδοση αυτού, καθορίζεται ότι ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς. Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το συγκεκριμένο ΠΔ έχει εφαρμογή το σημερινό θεσμικό πλαίσιο που δικαιολογεί έξοδα μετάθεσης ανεξαρτήτως αιτήσεως του υπαλλήλου.

Συνάδελφοι

Μετά την τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων, άνευ διαλόγου και διαβούλευσης, ακολουθεί η εφαρμογή του, με τον παραπάνω τρόπο. Δυστυχώς την ημέρα των μεταθέσεων, η υπηρεσιακή πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Μεταθέσεων δεν έλαβε υπόψη της εκτός από το θεσμικό πλαίσιο και τις διδαχές του εορτάζοντα τη μέρα αυτή Αγίου Συνεσίου.

Για το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Ο Πρόεδρος – Γιάννης Σταμούλης

Ο Γεν. Γραμματέας – Τάσος Μανιάτης