Τοποθέτηση του προέδρου της Ε.Α.Π.Σ. στην διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής

Την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα  15.10΄, στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, υπό την προεδρία του Προεδρεύοντος αυτής, κ. Διονυσίου Σταμενίτη, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης: “Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος” και διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,  κ. Χρήστος Συτλιανίδης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς,  καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Η Ε.Α.Π.Σ. εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Τσίγκα.