ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Αρ. Πρωτ. : 2522 // 20-10-2011

Συνάδελφοι,
Στις 11-10-2011 με επείγουσα επιστολή μας προς τον κ. Πρωθυπουργό και προς όλους τους συναρμοδίους υπουργούς, κόμματα και Μ.Μ.Ε. εντοπίσαμε ως ΕΑΠΣ, ότι στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, στις διατάξεις του για την εργασιακή εφεδρεία, συμπεριλαμβάνονταν και το ένστολο πυροσβεστικό προσωπικό. Η παρέμβασή μας δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση στον πυροσβεστικό οργανισμό, καθότι υπήρχε υπηρεσιακή άγνοια για το γεγονός και ότι φαινόταν πραγματικά εξωφρενικό.
Δεν λείψαν οι κραυγές των γνωστών κοράκων οικολογικής αποχρώσεως, που αμφισβήτησαν τις αιτιάσεις και την παρέμβαση της ΕΑΠΣ. Μέρες μετά ο αποχωρών κ. Αρχηγός, ενεργοποίησε τα υπηρεσιακά αντανακλαστικά, αναγνώρισε το πρόβλημα και έστειλε σχετική εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία. Παράλληλα η ΕΑΠΣ συνέχισε τις παρεμβάσεις γιά το θέμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τελικά στο παραπέντε ο Υπουργός Οικονομικών διόρθωσε το σχετικό εδάφιο, εισάγοντας τελικά την εξαίρεση του πυροσβεστικού προσωπικού από το σύνολο ων διατάξεων της εργασιακής εφεδρείας.
Συνάδελφοι,
Δυστυχώς χρειάζεται καθημερινή επαγρύπνηση για να αποκρούονται οι συνεχείς επιθέσεις. Η ΕΑΠΣ θα συνεχίσει να αποτελεί την αποτελεσματική ασπίδα προάσπισης των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών της, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, όπως πορεύεται από την ίδρυσή της.


Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *