«Το αεί μέλλειν ατελέας ποιέει τας πρήξιας.» ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Προς:

Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ι. Καπάκη

Κοινοποίηση

  1. Γραφείο Αν. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
  2. Γραφείο Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος

κ. Γενικέ

Στις 31 Μαρτίου 2016 από την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, μας στάλθηκε έγγραφο που μας καλεί σε διάστημα από 8 ημέρες έως και 23 ημέρες να διατυπώσουμε τις απόψεις μας για τους βασικότερους τομείς του Πυροσβεστικού Σώματος. Να σημειώσουμε ότι συνημμένα μας αποστάλθηκε και το σχετικό δικό σας έγγραφο (μη προς εμάς) που προκαλέσατε την συγκεκριμένη διαδικασία και εκδώσατε στις 21 Μαρτίου.

Από μια απλή ανάγνωση των εγγράφων, ζητείται από το ΑΠΣ η αποστολή απόψεων για τα μείζονα ζητήματα του ΠΣ σε 8 ημέρες, όταν η ίδια η υπηρεσία έκανε 10 ημέρες, απλά για να μας αποστείλει το έγγραφο. Πέρα από τα παραπάνω, όμως θα πρέπει να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Στις 10 Νοεμβρίου 2015, στην πρώτη μας συνάντηση, σας θέσαμε την ανάγκη άμεσης προώθησης αλλαγών και θεσμικών παρεμβάσεων για τους καίριους τομείς δράσης του ΠΣ με προτεραιότητα το θεσμικό πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών, ώστε οι επερχόμενες του 2016 να γίνουν με νέο σύστημα. Επίσης σας επισημάναμε την ανάγκη άμεση αλλαγής των αρνητικών του Ν.4249/2014, σύμφωνα και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του πολιτικού φορέα της κυβέρνησης.

Ένα μήνα μετά πληροφορούμαστε την πρωτοβουλία σας για συλλογή προτάσεων από τις ΠΥ για την αναθεώρηση του Ν.4249/2014, χωρίς τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρωτοβουλία που μέχρι και σήμερα αγνοείται η τύχη της.

Και ενώ η χρονιά αλλάζει με «θεσμική απραξία» παραμονές των κρίσεων, άνευ διαλόγου και κρυφίως δημοσιεύεται ΠΔ με φωτογραφική διάταξη και διαδικαστικές διορθώσεις και βέβαια ολοκληρώνονται οι κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών, τον Φεβρουάριο με το «γνωστό υφιστάμενο σύστημα».

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι για τα περισσότερα από τα ζητήματα που θέτετε για επεξεργασία και διάλογο, έχουν γίνει δεκάδες επιτροπές, έχουν αποσταλεί υπομνήματα κ.ο.κ. Σε όλα αυτά και για όλα αυτά μέχρις στιγμή έλειπε και συνεχίζει να λείπει η ΠΟΛΙΤΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ. Και αυτή τη φορά δυστυχώς η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Τόσο η λογική, όσο και η ακολουθούμενη διαδικασία δείχνει την επανάληψη του γνωστού κύκλου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ – ΚΑΛΕΝΔΕΣ.

Κύριε Γενικέ

Γνωρίζοντας ότι γνωρίζετε το μέγεθος των προβλημάτων του ΠΣ αλλά και την αέναη και ατελέσφορη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί, αν όντως υπάρχει πολιτική βούληση, βήμα, βήμα μπορεί να γίνει ο εκσυγχρονισμός των βασικών δομών του. Ξεκινήστε, δίνοντας ανά τομέα, την υπηρεσιακή-πολιτική πρόταση εισήγηση, σε δημόσιο διάλογο – διαβούλευση, η οποία θα καταλήγει σε θεσμοθέτηση (νομοθετικά).

Έτσι μόνο θα καταφανεί αν υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση και δεν μιλάμε για να μιλάμε.