ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2015-07-09
Συνάδελφοι
Για την έκτακτη απασχόληση και του πυροσβεστικού προσωπικού, πέραν των κυρίων καθηκόντων του, για την διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 22592 ΦΕΚ 1378-Β΄3/7/2015 καθορίστηκε  ειδική αποζημίωση που ανέρχεται μικτά στο ποσό των 62,00 ευρώ.
Στις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές που ζει η πατρίδα μας και ο λαός μας, ύστερα από εισήγηση του Λεωνίδα Καραγκούνη, Περιφερειακού εκπροσώπου της ΕΑΠΣ στην ΠΕΠΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Ένωσή μας καλεί τα μέλη της σε όλη την χώρα να παραχωρήσουν τα λιγοστά ευρώ της αποζημίωσης, οργανωμένα, με συντονισμό των Περιφερειακών Εκπροσώπων σε δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης ή ιδρύματα της περιοχής τους που προσπαθούν να βοηθήσουν συμπολίτες μας, τη δύσκολη αυτή περίοδο.
Για την Αττική, το συντονισμό της πρωτοβουλίας αυτής θα έχει το προεδρείο της ΕΑΠΣ.
Συνάδελφοι
Ας κάνουμε το ελάχιστο, να διαιρέσουμε έστω για λίγο τη δυστυχία, πολλαπλασιάζοντας την κοινωνική αλληλεγγύη.