Το επίδομα εξομάλυνσης του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας

Προς : Αν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα

Κοινοποίηση :

  1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών κ. Κουρουμπλή
  2. Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ Καπάκη
  3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ.Παπαγεωργίου

Κύριε Υπουργέ

Στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.» εμπεριέχεται (άρθρο 11) διάταξη η οποία τροποποιεί τον τρόπο καταβολής του επιδόματος εξομάλυνσης για όσους τελούν σε διάζευξη ή διάσταση ή είναι άγαμοι και έχουν τέκνα και τους χορηγείται πλέον το μέγιστο (212,94 €), εφόσον αποδεδειγμένα καταβάλουν διατροφή.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται να ρυθμίσει με ορθό τρόπο μια αδικία που υπάρχει στην χορήγηση του παραπάνω επιδόματος. Από την προσεκτικότερη ανάγνωση της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, προκύπτει ότι υπάρχει η πρόθεση να καλύψει μόνο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού στο πρώτη παράγραφο του συγκεκριμένου άρθρου αναγράφεται ότι η οικονομική επιβάρυνση θα γίνει από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Κύριε Υπουργέ

Από την επαφή μας με τον ομόλογό σας ΥΕΘΑ, διαπιστώσαμε ότι από την πλευρά σας δεν επιδείχθηκε ενδιαφέρον να συμπεριλάβετε στο συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα.

Η τυχόν μη συμπερίληψη του προσωπικού των Σ.Α. στην συγκεκριμένη ρύθμιση, παραβιάζει την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ του προσωπικού των Ε.Δ. και αυτό των Σ.Α. τα οποία αμφότερα έχουν το ίδιο ειδικό μισθολόγιο.

Αναμένουμε να επιδείξετε αμέριστα το ενδιαφέρον σας και προ της ψηφίσεως του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η παραπάνω εκτεθείσα διάταξη να επεκταθεί και να ισχύσει και για το προσωπικό των Σ.Α.