Το ιδιότυπο εργασιακό καθεστώς εργασίας των Ανωτάτων Αξιωματικών του Π.Σ.

2016-08-31-1ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Ι. Καρατζιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

2. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Κύριε Αρχηγέ

Τα τελευταία χρόνια, όπως και προσωπικά το έχετε βιώσει. έχει διαμορφωθεί ένα ιδιότυπο εργασιακό καθεστώς τόσο για τους συναδέλφους, τους ανωτάτους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με αυτό οι παραπάνω συνάδελφοι από τέλη Μαΐου έως και τέλη Οκτωβρίου, βρίσκονται σε διαρκή 24ωρη εργασία, χωρίς αναπαύσεις και θερινή άδεια. Ένα ιδιότυπο εργασιακό καθεστώς, που δημιουργεί συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, με σαφείς κινδύνους τόσο για την εν γένει υγεία τους, όσο και προβλήματα στην κοινωνικοοικογενειακή τους καθημερινότητα. Παράλληλα η παραπάνω κατάσταση αντίκειται σε κάθε κανόνα χρηστής διαχείρισης προσωπικού και προφανώς πρέπει να είναι μοναδική για στελέχη επαγγελματικού οργανισμού.

Πέρα όμως από τα παραπάνω, η συγκεκριμένη κατάσταση, συνιστά υπέρβαση του ΚΕΥΠΣ όπου ρυθμίζει τον χρόνο εργασίας και τον τρόπο χορήγησης αδειών, στο οποίο δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των συναδέλφων οιουδήποτε βαθμού. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο οργανόγραμμα του ΠΣ υπάρχει συγκροτημένη διαδικασία αναπλήρωσης, στο σύνολο των θέσεων του διοικητικού μηχανισμού του από την κορυφή έως και την βάση του, με εξίσου ικανά στελέχη σε όλα τα επίπεδα.

Κύριε Αρχηγέ

Νομίζουμε ότι ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τεκμηρίωση ή περαιτέρω συζήτηση η αξία της εργασιακής αποφόρτισης μέσω της θεσμοθετημένης άδειας και αναπαύσεων ειδικά στα ανώτατα στελέχη μας, που είναι επιφορτισμένα με την διαχείριση του πυροσβεστικού μηχανισμού σε μια επίπονη και απαιτητική καθημερινή μάχη. Γνωρίζεται καλά ότι τα ανώτατα στελέχη μας, λόγω της ιδιαιτερότητας της «ιεραρχικής τους θέσης» και του «υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης» τις περισσότερες φορές δέχονται αδιαμαρτύρητα το ιδιότυπο αυτό εργασιακό καθεστώς.

Μετά όμως τα τελευταία γεγονότα με τις περιπέτειες στην υγεία τους, συναδέλφων Υποστρατήγων, πάνω στο καθήκον, το ζήτημα δεν μπορεί να είναι «κάτω από το χαλί». Όπως ήταν άμεση η παρέμβασή σας για το αντίστοιχο θέμα για τους Διοικητές των ΠΥ όταν επιχειρήθηκε να γίνει υπέρβαση του κανονισμού, παρακαλούμε όπως επιμεληθείτε, να υλοποιηθούν οι βασικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΠΣ για την χορήγηση αδειών και αναπαύσεων στο σύνολο των Ανώτατων Αξιωματικών του ΠΣ.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι με αντίστοιχη παρέμβαση προς την πολιτική ηγεσία μας, ζητήσαμε την εφαρμογή του ΚΕΥΠΣ, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας και αναπαύσεων στο σύνολο της πυροσβεστικής ηγεσίας.