Το ιδιότυπο εργασιακό καθεστώς εργασίας της πυροσβεστικής ηγεσίας και των Ανωτάτων Αξιωματικών του ΠΣ

ΠΡΟΣ: Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Τόσκα

ΚΟΙΝ: κ. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

κ. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ

Τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα ιδιότυπο εργασιακό καθεστώς τόσο για τους συναδέλφους της Πυροσβεστικής Ηγεσίας όσο και για τους ανωτάτους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με αυτό οι παραπάνω συνάδελφοι από τέλη Μαΐου έως και τέλη Οκτωβρίου, βρίσκονται σε διαρκή 24ωρη εργασία, χωρίς αναπαύσεις και θερινή άδεια. Ένα ιδιότυπο εργασιακό καθεστώς, γνωστό, πιστεύουμε πλέον και σε εσάς, που δημιουργεί συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, με σαφείς κινδύνους τόσο για την εν γένει υγεία τους, όσο και προβλήματα στην κοινωνικοοικογενειακή τους καθημερινότητα. Παράλληλα η παραπάνω κατάσταση αντίκειται σε κάθε κανόνα χρηστής διαχείρισης προσωπικού και προφανώς πρέπει να είναι μοναδική για στελέχη επαγγελματικού οργανισμού.

Πέρα όμως από τα παραπάνω, η συγκεκριμένη κατάσταση, συνιστά υπέρβαση του ΚΕΥΠΣ όπου ρυθμίζει τον χρόνο εργασίας και τον τρόπο χορήγησης αδειών, στο οποίο δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των συναδέλφων οιουδήποτε βαθμού. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο οργανόγραμμα του ΠΣ υπάρχει συγκροτημένη διαδικασία αναπλήρωσης, στο σύνολο των θέσεων του διοικητικού μηχανισμού του από την κορυφή έως και την βάση του, με εξίσου ικανά στελέχη σε όλα τα επίπεδα.

Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ

Πιστεύουμε και από την δική σας επαγγελματική εμπειρία στον ιεραρχικό μηχανισμό των ΕΔ, να γνωρίζεται την αξία της εργασιακής αποφόρτισης μέσω της θεσμοθετημένης άδειας και αναπαύσεων ειδικά στα ανώτατα στελέχη μας, που είναι επιφορτισμένα με την διαχείριση του πυροσβεστικού μηχανισμού σε μια επίπονη και απαιτητική καθημερινή μάχη. Σαφώς και τα ανώτατα στελέχη μας, λόγω της ιδιαιτερότητας της «ιεραρχικής τους θέσης» και του «υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης» τις περισσότερες φορές δέχονται αδιαμαρτύρητα το ιδιότυπο αυτό εργασιακό καθεστώς.

Μετά όμως τα τελευταία γεγονότα με τις περιπέτειες στην υγεία τους, συναδέλφων Υποστρατήγων, πάνω στο καθήκον, το ζήτημα δεν μπορεί να είναι «κάτω από το χαλί». Σας ζητούμε απλά να δώσετε οδηγίες για το αυτονόητο, να υλοποιηθούν οι βασικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΠΣ για την χορήγηση αδειών και αναπαύσεων στους Ανώτατους Αξιωματικούς του ΠΣ.