ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.:2515 // 05-10-2011


Για άλλη μια φορά η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε τον εαυτό της. Χωρίς καμία διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους, προχώρησε στην κατάρτιση και κατάθεση προς ψήφιση, «εν μία νυχτί» ενός νέου νόμου που περιλαμβάνει την αλλαγή του τρόπου πρόσληψης των Δοκίμων Πυροσβεστών.
Μετά την εισαγωγή του νέου θεσμού των Πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης που καθιερώνει τέσσερις ταχύτητες εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα, μη υπολογιζόμενης και της φημολογούμενης «εφεδρείας», έρχεται το νέο σύστημα πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών.
Ο Αξιότιμος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με το συγκεκριμένο νομοθέτημα, πετάει στο καλάθι των αχρήστων, το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το οποίο ξεκάθαρα προέβλεπε: «Εκσυγχρονισμός και αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος που περιλαμβάνει τη μελέτη και επαναξιολόγηση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών και κλιμακίων με συγκεκριμένα κριτήρια (πληθυσμός, δασικές περιοχές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποκέντρωση σύμφωνα με τη νέα διοικητική δομή της χώρας, τις προσλήψεις μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας»
(https://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/6397cabd-e9f3-4d2e-87bb-0d64f8a72a43)
Επίσης προφανώς έπραξε και το ίδιο για το πόρισμα σχετικής επιτροπής εργασίας, που ο προκάτοχός του είχε συστήσει με σκοπό την αναβάθμιση της πυροσβεστικής εκπαίδευσης και το οποίο μετά από μήνες επεξεργασίας, προέβλεπε την εισαγωγή των Δοκίμων Πυροσβεστών μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο τότε Υφυπουργός Προ.Πο.(της ιδίας κυβέρνησης) σε δηλώσεις του, στις 21-8-2010 έλεγε χαρακτηριστικά: «Σχετικά με την απόφαση, η εισαγωγή να γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων επισήμανε πως αυτό “διασφαλίζει την αξιοκρατία και το υψηλό επίπεδο ικανοτήτων των ένστολων πολιτών. Και βέβαια η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε το σύνθετο πρόβλημα της πυροπροστασίας να αντιμετωπίζεται πιο αποτελεσματικά, τόσο στο στάδιο της πρόληψης όσο και στο στάδιο της καταστολής και της κατάσβεσης των πυρκαγιών αλλά και των άλλων φυσικών καταστροφών στη χώρα μας”, σημείωσε.»
(https://www.makthes.gr/news/reportage/60014/)
Αντί των παραπάνω, ο νυν Υπουργός Προ.Πο. καινοτομεί, εισάγοντας το ισχύον προ 7ετίας σύστημα πρόσληψης με την δυνατότητα κατασκευής κριτηρίων. Και το νομοθέτημα είναι τόσο «αξιοκρατικό» που εξουσιοδοτεί τον ίδιο να ρυθμίσει στο μέλλον με αποφάσεις του, την διαδικασία της πρόσληψης, το είδος και τη διαδικασία των δοκιμασιών των υποψηφίων, ακόμα και τα θέματα κατάρτισης των πινάκων επιτυχόντων.
Θα επαναδιατυπώσουμε αυτό που είχαμε πει, όταν αναγνώσαμε το προηγούμενο ν/σ περί 5ετών Πυροσβεστών: «Ειδικότερα για τα ζητήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αποπνέει τον αέρα της απόλυτης προχειρότητας και άγνοιας βασικών θεσμικών θεμάτων του. »

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *