Το πρόβλημα της ομογενοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού

Aρ. Πρωτοκ. : 3447 // 22-12-2014

ΣΧΕΤ.: Η από 21/11/2014 συνάντησή μας

Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Β.Κικίλια

Κύριε Υπουργέ,

Ένα από τα θέματα της συζήτησής μας, της ως άνω σχετικής, ήταν το θέμα της ομογενοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού, ζήτημα που αποτελεί ένα από τα μείζονα προβλήματα του Π.Σ. γιατί πλήττει την ίδια την φυσιογνωμία του, προκαλεί ζητήματα επιχειρησιακής υστέρησης και επί της ουσίας υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού οργανισμού.

Δυστυχώς οι ενστάσεις της Ένωσής μας δεν εισακούστηκαν από την τότε κυβέρνηση, όταν επέβαλε στο Πυροσβεστικό Σώμα αυτό το «πρωτοφανούς σύλληψης» σύστημα απασχόλησης. Για την ιστορία χαρακτηριστικά γράφαμε τον Ιούλιο του 2012 (Newsletter ΕΑΠΣ υπ.αρ.2/7-2012):

«Εδώ και μήνες με συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις, η ΕΑΠΣ είχε εκφράσει τον έντονο προβληματισμό μας, για την επιχειρούμενη υποβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος μετά την πολιτική πρωτοβουλία των απερχόμενων κυβερνόντων για ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ του πυροσβεστικού προσωπικού (μόνιμοι-πενταετείς- συμβασιούχοι).

Η «φαστ τρακ» διαδικασία που ακολουθήθηκε με απίστευτη προχειρότητα, στο όριο της νομιμότητας ολοκληρώθηκε και με την χωρίς κριτήρια τοποθέτηση των νέων Π.Π.Υ. εξ ιδιωτών. Καταργήθηκαν οι 4000 χιλιάδες θέσεις μονίμων Πυροσβεστών και συστάθηκαν αντίστοιχες θέσεις Π.Π.Υ. με μειωμένες εργασιακές δυνατότητες χωρίς όμως να έχει υπάρξει μελέτη για την επιχειρησιακή κατανομή- αξιοποίηση αυτού του ανθρώπινου δυναμικού.

Τορπιλίστηκε η πρωτοβουλία αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν συστάθηκαν οι νέες θέσεις των Π.Π.Υ. ανά ειδικότητα και κατηγορία σε κάθε Π.Υ. έστω και στη θέση των καταργούμενων θέσεων μονίμων Πυροσβεστών. Έτσι οι τοποθετήσεις των Π.Π.Υ. των προερχομένων εξ συμβασιούχων έγιναν στις Π.Υ. που υπηρετούσαν χωρίς την ίδια ειδικότητα και με διαφοροποίηση του αριθμού των τοποθετημένων και των Π.Π.Υ. προερχομένων εξ ιδιωτών έγιναν σε Π.Κ. και Π.Υ. με μοναδικό κριτήριο τη βούληση της πυροσβεστικής ηγεσίας… Το Πυροσβεστικό Σώμα, ειδικά σήμερα στην εποχή της γενικευμένης κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας, δεν έχει την πολυτέλεια για οργανωτικές υστερήσεις, πειραματισμούς και προχειρότητες». Δυστυχώς από τότε μέχρι και σήμερα, παρά ότι το σύνολο των προκατόχων σας, έχουν αποδεχτεί το μέγεθος του συγκεκριμένου προβλήματος, ουδεμία λύση δόθηκε, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διαιωνίζεται και να μεγεθύνεται.

Η Ένωσή μας σε όλες τις παρεμβάσεις της για τα προβλήματα του Π.Σ. θέτει το συγκεκριμένο πρόβλημα στην κορυφή της ατζέντας, ζητώντας την επίλυσή του. Και η επίλυσή του δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή που θα διασφαλίσει και το αξιόμαχο του πυροσβεστικού οργανισμού και θα διασφαλίσει το εργασιακό μέλλον των συναδέλφων Π.Π.Υ.

Καταρχήν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το νέο δεδομένο, ότι με το Ν.4249/2014 η εισαγωγή Πυροσβεστών στο Π.Σ. θα γίνεται μέσω των Πανελληνίων και ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις οι πρώτοι Δόκιμοι θα εισαχθούν το 2016, και θα αποφοιτήσουν το 2018. Άρα σε αυτό το διάστημα, θα πρέπει νε έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της ενσωμάτωσης των συναδέλφων Π.Π.Υ. ώστε από το 2018 να τεθεί η βάση για την μετεξέλιξη του Π.Σ σε ένα σύγχρονο οργανισμό που να έχει επιλύσει τουλάχιστον τις δυσλειτουργίες του στο καίριο ζήτημα της φυσιογνωμίας του προσωπικού του.

Όπως πάγια η Ένωσή μας έχει διατυπώσει, όσοι από τους Π.Π.Υ. έχουν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης στο Π.Σ. θα πρέπει να ενταχθούν πλήρως ως πυροσβεστικό προσωπικό, με τα ίδια ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα, με κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων ΠΠΥ και την αντίστοιχη σύσταση θέσεων Πυροσβεστών Γ.Υ.

Η διαδικασία σαφώς και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την εισαγωγή τους στην Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και την επιτυχή αποφοίτησή της από αυτή. Με τη λειτουργία 2 εκπαιδευτικών σειρών ανά έτος, αρχόμενη από το 2015, η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017.

Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχιστεί η ροή μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, μέχρι την πρώτη αποφοίτηση των Δοκίμων μέσω πανελληνίων, και το συγκεκριμένο προσωπικό των ΠΠΥ θα έχει πλήρη εκπαίδευση για την ουσιαστική του ενσωμάτωση στο πυροσβεστικό προσωπικό. Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα επιμεριστεί και η οικονομική επιβάρυνση της όλης διαδικασίας.

Για τους υπόλοιπους συναδέλφους από τους Π.Π.Υ. που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα για την εισαγωγή τους στην Σχολή Πυροσβεστών, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μετά την ολοκλήρωση της 5ετους σύμβασης τους, σύμφωνα με ότι προβλέπει ο σχετικός νόμος, θα πρέπει να ενταχθούν στο πυροσβεστικό προσωπικό, με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για συνοριακούς-ειδικούς της ΕΛΑΣ, με προσωποπαγείς θέσεις που θα καταργούνται μετά την συνταξιοδότησή τους και θα μετατρέπονται αυτομάτως σε κενή θέση Πυροσβέστη Γ.Υ.

Τέλος άμεσα και προ της έναρξης της παραπάνω διαδικασίας θα πρέπει να γίνει απορρόφηση των επιλαχόντων προς συμπλήρωση των κενών που υπάρχουν σήμερα στις θέσεις των Πενταετών Πυροσβεστών. Αναφορικά επίσης για το επί συμβάση προσωπικό, χρειάζεται η συνέχιση του θεσμού, για την αντιμετώπιση των αυξημένων εποχικών αναγκών της δασοπυρόσβεσης, μετά από μια νέα επιχειρησιακή μελέτη που να καθορίζει την αριθμητική και τοπική αναγκαιότητα.