Το «στρεβλόν» των μεταθέσεων των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος

Προς : Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Ν. Τόσκα

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Για μια ακόμη χρονιά υλοποιήθηκαν οι τακτικές μεταθέσεις των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος με έντονο το στοιχείο της αδικίας και της οριοδρομής στην τήρηση του κανονισμού μεταθέσεων. Μια σειρά περιπτώσεων μεταθέσεων συναδέλφων Αξιωματικών βασίστηκαν απλώς στο κριτήριο της «διοικητικής αυθεντίας» του διατάκτη ως ιδιαίτερη επιλογή. Χαρακτηριστικά σημειώνουμε:

– 3η κατά σειρά μετάθεση συναδέλφου με βαθμό Πυράρχου σε λιγότερο από 1,5 έτος

– 2η κατά σειρά μετάθεση συναδέλφου με βαθμό Πυράρχου σε νησί του Ιονίου για 2η φορά (και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις γίνονται χωρίς εμφανή κριτήρια)

– 2η μετάθεση Αντιπυράρχου από Π.Υ. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας σε Π.Υ. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

– Μετάθεση Αντιπυράρχου που παρέμεινε δύο (2) χρόνια σε νησιωτική Π.Υ. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου σε Π.Υ. μακριά της πόλης συμφερόντων του.

– Μετάθεση Ανωτέρου Αξκού από Διοίκηση σε Π.Υ. άλλου Νομού της ίδιας ΠΕ.ΠΥ.Δ. παρά του ότι υπήρχαν κενές θέσεις Αξ/κών στη Διοίκηση της ΠΥ που υπηρετούσε.

– Μετάθεση Αντιπυράρχου σε Π.Υ. άλλης ΠΕ.ΠΥ.Δ. αντί επιστροφής στην Π.Υ. της πόλης συμφερόντων του, παρά του ότι για αυτήν την Π.Υ. υποβλήθηκαν αιτήσεις ομοιοβάθμων του και αρχαιότερων του, που είχαν αυτή ως πόλη συμφερόντων τους.

Πέραν των παραπάνω, φέτος έγιναν επιλογές Επιπυραγών για δυσμενείς μεταθέσεις, παρά του ότι δεν ήταν οι τελευταίοι στον Πίνακα Μορίων, παρά του ότι υπήρχαν νεότεροί τους που δεν έχουν μετατεθεί ποτέ και σε καμία των περιπτώσεων, παρά του ότι υπήρχε κενή θέση του βαθμού αυτού στην πόλη συμφερόντων τους ή δεν είχαν ανακοινωθεί πίνακες υπεραρίθμων.

Κύριε Υπουργέ

Η υλοποίηση μετάθεσης για τις ανάγκες της υπηρεσίας, από μόνη της, ειδικά αυτήν την εποχή της βαθιάς και πολύχρονης οικονομικής κρίσης, δημιουργεί στους συναδέλφους ένα δυσβάστακτο βάρος, μιας και δεν υπάρχει μέριμνα στέγασης ή οιασδήποτε άλλης υποστήριξης, αντίστοιχης των συναδέλφων των ενόπλων δυνάμεων. Το παραπάνω όταν συνδυάζεται με το αίσθημα αδικίας, μεγεθύνει το αρνητικό κλίμα στο εσωτερικό του πυροσβεστικού οργανισμού.

«Όσα Αεροπλάνα και ελικόπτερα να προμηθευτούμε, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα, εάν ο άνθρωπος – Πυροσβέστης τοποθετείται στο περιθώριο και η αξιοκρατία και η διαφάνεια στην λειτουργία του Πυροσβεστικού Οργανισμού έχουν περιθωριοποιηθεί στο βωμό «αλλότριων επιλογών».

Κύριε Υπουργέ

Αρχικώς αναμένουμε να δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες για την αποκατάσταση των «στρεβλών περιπτώσεων μεταθέσεων» των στελεχών του ΠΣ. Παράλληλα σας καλούμε να πάρετε την πολιτική πρωτοβουλία για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου μεταθέσεων με κατεύθυνση τη συμπερίληψη στις διατάξεις του και των βαθμών Αντιπυράρχου – Πυράρχου.

Η Ένωσή μας με τις προτάσεις της, είναι στη διάθεσή σας, στα πλαίσια μιας δημόσιας διαβούλευσης για ένα νέο σύγχρονο διαφανή και δίκαιο κανονιστικό πλαίσιο μεταθέσεων των Αξιωματικών του ΠΣ.

Με τιμή για το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σταμούλης

Ο Γενικός Γραμματέας Αναστάσιος Μανιάτης