ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Σ.

Αρ. Πρωτ.:2519 // 13-10-2011

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος κ. Στ. Στεφανίδη
Κοιν.: Μέλη Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Π.Σ.
Κύριε Αρχηγέ,
Το Πυροσβεστικό Σώμα το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρίσκεται στο στόχαστρο συγκεκριμένων επιλογών, που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του, μετατρέπουν βασικές οργανωτικές δομές του και στην προβολή τους στο χρόνο, υποθηκεύουν την ομαλή του πορεία στο μέλλον ως επαγγελματικός μας φορέας. Παράλληλα το πυροσβεστικό προσωπικό δέχεται μέρα με τη μέρα, την πιο άγρια καταλήστευση του εισοδήματός του, αλλά παράλληλα και μια βάναυση επίθεση στα βασικά του εργασιακά δικαιώματα, δημιουργώντας στην καθημερινότητά του συνθήκες γαλέρας.

Η βαθιά αυτή διογκούμενη κρίση που καταλαμβάνει τον εργασιακό μας βίο, ενισχύεται και από μια μόνιμη πλέον πολιτική επιλογή παύσης κάθε διαλόγου με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Π.Σ. όσο από την πολιτική ηγεσία, όσο και από εσάς. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι ο διάλογος με τα σωματεία δεν καθορίζεται από την καλή διάθεση, των εργοδοτών και των εκπροσώπων τους, ούτε συνιστά υποχρέωση εθιμοτυπίας και αβρότητας, αλλά αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων και καθοριζόμενη υποχρέωση της εργοδοσίας και των εκπροσώπων της, σε μια κοινωνία δημοκρατική και ευνομούμενη, όπως η χώρα μας.
Επειδή όμως τα προβλήματα θα παραμείνουν διογκούμενα και μετά την λήξη του κυβερνητικού χρόνου της υφιστάμενης πολιτικής ηγεσίας, αλλά και μετά την αφυπηρέτηση τη δική σας, και επειδή οι στιγμές που διερχόμαστε είναι πολύ σοβαρές και κρίσιμες, είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν το σύνολο των στελεχών του Π.Σ., τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο όσο και σε συνδικαλιστικό και να επιτευχθεί κοινή πλατφόρμα ιδεών και προτάσεων που να απαντούν στην μνημονιακή λαίλαπα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της.
Κύριε Αρχηγέ,
Η θεσμική συνεννόηση στις τάξεις του Π.Σ. και η διαβούλευση για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν το Π.Σ. είναι πολύ σοβαρά θέματα για να τα επωμιστεί ή να τα διαχειριστεί πολιτική βασισμένη στην «ενός ανδρός αρχή.» Πολιτική που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα καθότι για όλες τις σημαντικές αποφάσεις σας δεν ακολουθήθηκε η θεσμοθετημένη διαβούλευση από το προβλεπόμενο προς τούτο συλλογικό όργανο του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού.
Σας καλούμε έστω και τώρα στη δύση του δεύτερου έτους της θητείας σας, ως Αρχηγού του Π.Σ., να συγκαλέσετε άμεσα, ακόμα και αύριο, ως έχετε τη νομική υποχρέωση από το Ν.3511/2006 το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Σώματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης όλα τα προαναφερόμενα ώστε να καταγραφούν οι απόψεις των στελεχών της ηγεσίας, αλλά και των εκπροσώπων του πυροσβεστικού προσωπικού, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη λύση που θα απαντήσει στο τροικανό τσουνάμι που σαρώνει την υπηρεσιακή μας πορεία, αλλά και την προσωπική μας ζωή ως εργαζόμενοι στο Π.Σ.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *