Το ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Ψηφίστηκε από την Βουλή, νομοθετική ρύθμιση με την ονομασία «Ρυθμίσεις σχετικά με τη σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)», σύμφωνα με την οποία το ΤΕΑΠΑΣΑ υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και όχι στο Υπουργείο Εργασίας. Με τη ρύθμιση αυτή, μπαίνει μια δικλείδα ασφαλείας, προς το παρόν τουλάχιστον, για τα επικουρικά μας Ταμεία π. ΕΤΥΠΣ και π. ΤΑΥΠΣ, καθώς και γα τις δικαιούμενες από αυτά, χορηγήσεις.

Η εξέλιξη αυτή πέρα από τα σαφώς θετικά χαρακτηριστικά της, δεν αποκρούει ειδικά για εμάς τους Πυροσβέστες την μνημονιακή επίθεση στην επικουρική μας ασφάλιση. Το δικαιούμενο εφάπαξ από το μεν π. ΕΤΥΠΣ, παρά την συγκεκριμένη εξέλιξη, σαφώς και χορηγείται πλέον μειωμένο εξαιτίας της μείωσης του μισθού μας από 01-08-2012, ενώ το δικαιούμενο από το Τ.Π.Δ.Υ. θα ακολουθήσει από 01-01-2014 την σφαγή της εφαρμογής του μνημονιακού «μαθηματικού τύπου» που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο.

Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΠΣ συνεχίζει τις προσπάθειές της τόσο σε παρεμβάσεις μέσω των εκπροσώπων της στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, όσο και με παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία για την καθιέρωση κοινωνικού πόρου που να συγχρηματοδοτήσουν και ενισχύσουν τα επικουρικά μας ταμεία.