Τρίτος χρόνος χωρίς επιμόρφωση-μετεκπαίδευση των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος

PS ACADEMY logoΠΡΟΣ:

  1. Αν.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκα
  2. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Β. Παπαγεωργίου

Κύριε Υπουργέ

Για την αρτιότερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις νέες εξελίξεις της πυροσβεστικής επιστήμης και τεχνικής οι αξιωματικοί του ΠΣ (στο βαθμό του Επιπυραγού), εισάγονται τμηματικά στην Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Δυστυχώς από το 2014, η Σχολή έχει διακόψει την λειτουργία της, σταματώντας την μετεκπαιδευτική – επιμορφωτική διαδικασία των ανώτερων αξιωματικών του ΠΣ.

Εγκαίρως προ της ενάρξεως του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους, (Αύγουστος 2015), είχαμε επισημάνει το γεγονός προς την τότε πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία, αλλά ουδεμία εξέλιξη σημειώθηκε, με αποτέλεσμα για τρίτο έτος να μην συγκροτείται η Σχολή, η οποία και αποτελεί την μόνη, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης για τα στελέχη του Π.Σ.

Θέλοντας να πιστεύουμε στην δήλωσή σας, κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, ότι «πρέπει να εκπαιδευτούμε καλύτερα», περιμένουμε την προσωπική σας παρέμβαση για το αυτονόητο, την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.