ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Αρ. Πρωτ. : 2507 // 27-09-2011
Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών
Προς : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος κ. Στ. Στεφανίδη
Με την από 02-08-2011 απόφασή σας, προβήκατε στη συγκρότηση επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών. Στην επιτροπή αυτή, όπως συνηθίζετε πλέον δεν συμπεριλάβατε εκπροσώπους των εργαζομένων του ΠΣ. Ενάμιση μήνα μετά, προβήκατε στην πρόσκληση προς τα σωματεία, προκειμένου να σας αποσταλεί υπόμνημα με θέσεις και απόψεις για τα παραπάνω.

Η παραπάνω διαδικασία, καταδεικνύει την άποψή σας για το διάλογο – διαβούλευση αλλά και τις θέσεις των εργαζομένων. Πέρα από τα παραπάνω δεν γνωστοποιήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η συγκεκριμένη ανάγκη τροποποίησης και αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας των Λ.Π.Σ. δύο χρόνια μετά την θεσμοθέτηση του, καθώς και δεν γνωρίζουμε αν υπήρξαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων για ανάγκη τροποποίησης του εν λόγω κανονισμού και σε ποια σημεία του, ή στο σύνολό του. Επίσης θα πρέπει να προσθέσουμε και την ανησυχία μας για τις τελευταίες εξελίξεις των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, όπου παρατηρείται εγκατάλειψη – συρρίκνωση και απαξία, γεγονότα που αποδεικνύουν ότι αυτό που χρειάζεται δεν είναι αλλαγές σε κανονισμούς και μάλιστα διετίας, αλλά ουσιαστική επιχειρησιακή αξιοποίησή των Υπηρεσιών αυτών προς όφελος της ναυτιλίας, του τουρισμού και της ασφάλειας των λιμένων μας.
Προκειμένου να συμμετέχουμε εποικοδομητικά και όχι εθιμοτυπικά στην παραπάνω πρωτοβουλία παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τους λόγους ή ενδεχομένως υπάρχουσα μελέτη ή εισήγηση υπηρεσιακών παραγόντων επί των οποίων να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Πάντως θα πρέπει να εκφράσουμε την ιδιαίτερη δυσαρέσκειά μας, γιατί ανοίγετε ένα νέο θέμα προς τροποποίηση, με άγνωστες προθέσεις, όταν μέχρι σήμερα, τέλος του δεύτερου έτους της θητείας σας, ως Αρχηγός, δεν έχετε κλείσει ούτε ένα από τα ουσιαστικά θεσμικά ζητήματα που ο ίδιος έχετε ανοίξει, με την ίδια μέθοδο (επιτροπές, υπομνήματα κ.λ.π.) :
– Την αλλαγή του πλαισίου κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών
– Την αλλαγή του πλαισίου εξέλιξης Πυροσβεστών και Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων
– Την αλλαγή του κανονισμού μεταθέσεων
– Την αλλαγή του Κ.Ε.Υ.Π.Σ.
– Την αναμόρφωση του Κανονισμού της Ακαδημίας και την εισαγωγή των Δοκίμων Πυροσβεστών μέσω Πανελληνίων, σύμφωνα και με την προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης
– Την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος
Κύριε Αρχηγέ,
Με δική σας πρωτοβουλία διακόψατε τον θεσμικό διάλογο, με την Ένωσή μας εδώ και μήνες. Με υπομνήματα συνήθως απολογούνται οι κατηγορούμενοι στη χώρα αυτή. Ελπίζουμε στα πλαίσια της νομιμότητας, του ειλικρινούς διαλόγου και της επιβεβλημένης επικοινωνίας ηγεσίας- σωματείων να πράξετε το καθήκον σας.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *