Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία και Πολιτική Προστασία

2016-10-20_3Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14 και 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, συνέδριο – διημερίδα με θέμα “Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και Πολιτική Προστασία”. Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τον Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας – Υγείας και Πολιτικής Προστασίας στους εργασιακούς χώρους.

2016-10-20_2Το θέμα του συνεδρίου ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και οι συνθήκες Ασφαλείας και Υγείας των εργαζομένων μιας σύγχρονης κοινωνίας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας και του επιπέδου του πολιτισμού της και συνδέονται άμεσα με θέματα Πολιτικής Προστασίας όπως φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, επηρεάζοντας ευρύτερα το σύνολο των πολιτικών.

2016-10-20_1Η ΕΑΠΣ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής και της Εντεταλμένης της Πολιτικής Προστασίας κ. Ι. Τσούπρα και συμμετείχε στο συνέδριο με εισήγηση που παρουσίασε το μέλος τους ΔΣ της ΕΑΠΣ Ιωάννης Αρτοποιός με θέμα τη σχεδίαση πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στο εργασιακό περιβάλλον.