Υγειονομική Υπηρεσία ΠΣ

Δίπλα στον συνάδελφο, παρά τα προβλήματα.

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, αποτελεί μια από τις Υπηρεσίες του, που χρόνια τώρα αποτελεί βασικό υποστηρικτικό μηχανισμό του πυροσβεστικού προσωπικού στον κρίσιμο τομέα της υγείας, παρέχοντας όπου μπορεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και υποστηρίζοντας σε διοικητικό επίπεδο τα ζητήματα υγειονομικών μεταβολών των συναδέλφων.

Τις περισσότερες φορές οι συνάδελφοι που στελεχώνουν την Υγειονομική Υπηρεσία, επιτελούν το καθήκον τους με καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά την υπο-στελέχωση από πλευράς τόσο επιστημονικού προσωπικού όσο και ειδικευμένου υποστηρικτικού προσωπικού (νοσηλευτές , διασώστες, τραυματιοφορείς κλπ)

Η Υγειονομική Υπηρεσία, από το 1934 που προσλήφθηκε στο Π.Σ. ο πρώτος ιατρός, παρέχει ποικίλες και πολύπλευρες υπηρεσίες, αφού οι συνάδελφοι υγειονομικοί, καλούνται να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά υγειονομικά ζητήματα των συναδέλφων, τόσο στην έδρα της ΥΓΥΠΣ, όσο και στα περιφερειακά ιατρεία. Ταυτόχρονα, παρέχουν υγειονομική υποστήριξη σε μεγάλες πυροσβεστικές επιχειρήσεις, αλλά και συνδράμουν με κάθε τρόπο στους συναδέλφους που νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ιατροί μας παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων τόσο στους εν ενεργεία όσο και στους συνταξιούχους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων του πολιτικού προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, που καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά από το Δημόσιο.

Τα τελευταία χρόνια, η υγειονομική περίθαλψη του πυροσβεστικού προσωπικού, ενισχύεται από τις υπηρεσίες του 251ΓΝΑ, το οποίο επιφορτίστηκε να δέχεται το σύνολο του προσωπικού του ΠΣ (μονίμους εν ενεργεία και συνταξιούχους τα μέλη των οικογενειών τους, ΠΠΥ και εποχικούς και μέλη των οικογενειών εκτός απ το πολιτικό προσωπικό του ΠΣ που πρέπει να συμπεριληφθεί σε σχετική απόφαση) χωρίς εμφανείς δυσλειτουργίες μέχρι σήμερα και με σαφώς ανώτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε σχέση με έτερα δικαιούμενα νοσηλευτικά ιδρύματα. Η παροχή περίθαλψης από το εν λόγω νοσοκομείο, είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σε έκτακτες περιπτώσεις, επείγουσας αντιμετώπισης, μιας και εφημερεύει διαρκώς.

Η ΕΑΠΣ παρακολουθώντας από κοντά τα ζητήματα της υγειονομικής περίθαλψης των συναδέλφων, πολλάκις με παρεμβάσεις της, έχει αναδείξει τα προβλήματα της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία συχνά έχει βληθεί από την μνημονική λαίλαπα, αλλά και υπηρεσιακές «επιδημίες». Για άλλη μια φορά απευθύνουμε προς την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία την ανάγκη της περαιτέρω ενίσχυσης της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΠΣ και την επίλυση των προβλημάτων της τόσο σε προσωπικό όσο και μέσα. Αναγκαίο καθίσταται η ενίσχυση της ΥΓΥΠΣ με επιπλέον ειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (οφθαλμίατρο, επιπλέον παθολόγο, ορθοπεδικό, γυναικολόγο ψυχίατρο, καρδιολόγο) και η θεσμική θωράκιση της λειτουργία της, με νέο κανονισμό λειτουργίας, όπως προβλέπεται από το Ν.4249/2014.

Επίσης ιδιαίτερη δυνατότητα παροχής καλύτερων υπηρεσιών στο πυρ/οκ προσωπικό, θα επιφέρει η σχεδιαζόμενη μεταστέγαση της ΥΓΥΠΣ στο 251ΓΝΑ, η οποία θα πρέπει να δρομολογηθεί το ταχύτερο δυνατό. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ίδρυση και λειτουργία φαρμακείου για το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου μας.

Σαφώς και μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, αυτό που χρειάζεται είναι η στήριξη των συναδέλφων υγειονομικών και η συστράτευση του συνδικαλιστικού πυροσβεστικού κινήματος στην κατεύθυνση της διεκδίκησης της αναβάθμισης των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών, αποφεύγοντας «αυτοματισμούς» και «αόριστες καταγγελίες».