ΦΟΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Αριθμός θανάτων εξαιτίας πυρκαγιών

2006-2007-2008

Η ανεξέλεγκτη χρήση της φωτιάς, μετατρεπόμενη σε πυρκαγιά, αποτελεί σήμερα διαπιστωμένα από τα  οργανωμένα κράτη, έναν από τους κορυφαίους κινδύνους της πολιτικής προστασίας τους. Ενίοτε δε μετατρέπεται σε δολοφονικό μέσο που στρέφεται εναντίον της  ίδιας  της ανθρώπινης ζωής, με τραγικά αποτελέσματα.
Η προσπάθεια σε όλο τον κόσμο από τα κράτη – πρόνοιας είναι μέσω ενός πλέγματος φορέων και μέσων να μειώνουν τους κινδύνους από τις πυρκαγιές, αλλά παράλληλα να διατηρούν και αποτελεσματικά Πυροσβεστικά Σώματα για να αντιμετωπίζουν τις εκραγείσες πυρκαγιές, μειώνοντας τα καταστροφικά τους αποτελέσματα.
Δυστυχώς πολλές φορές η μάχη με τις αδηφάγες φλόγες, δεν είναι  νικηφόρα. Η διεθνή στατιστική δείχνει ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιών. Η τελευταία παρουσίαση στατιστικών για το θέμα προέρχεται από το δελτίο διεθνής στατιστικής πυρκαγιών (2011), της G.A. της διεθνής ασφαλιστικής “think tank” σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.