Χορήγηση έκτακτου οικονομικού επιδόματος στο πυροσβεστικό προσωπικό λόγω της εμπλοκής του στις δράσεις ΓΓΠΠ για την προστασία της χώρας από την πανδημία

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ

Από την κορύφωση των προσπαθειών της πολιτείας για την ανάσχεση της πανδημίας στην πατρίδα μας, το πυροσβεστικό προσωπικό, ως ο κεντρικός βραχίονας της πολιτικής προστασίας, συμμετείχε σε όλες τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, παράλληλα ή και πέρα από τα πυροσβεστικά καθήκοντά του. Για δύο μεγάλες περιόδους, μία την άνοιξη πρό της αντιπυρικής περιόδου, και μία τώρα, ακριβώς μετά την λήξη της, τέθηκε σε καθεστώς περιορισμού των βασικών εργασιακών του δικαιωμάτων, με απαγόρευση λήψης αδειών και ημερήσιων αναπαύσεων.

Παράλληλα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, που όπως γνωρίζετε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό δίνει μια σκληρή μάχη επίσης με περιορισμό εργασιακών δικαιωμάτων (περιορισμός αδειών, αναστολή γονικών αδειών, επιφυλακές, υπερεργασία), συμμετείχε ενεργά σε δράσεις πολιτικής προστασίας για τον περιορισμό της πανδημίας. Δράσεις που εξελίχθηκαν σε όλη την χώρα, από τα συνεργεία ιχνηλάτησης στην ΓΓΠΠ, σε όλες τις περιφέρειες καθώς και με τη συμμετοχή συναδέλφων στα μικτά συνεργεία, σε όλες τις αεροπορικές πύλες εισόδου της πατρίδας μας.

Το πυροσβεστικό προσωπικό ήταν επίσης από την πρώτη στιγμή παρόν στην μεγάλη και επιτυχημένη προσπάθεια της ανάσχεσης των μεταναστευτικών ροών στον Έβρο, επιτελώντας το έργο του με επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Να σημειώσουμε ότι το κενό των συναδέλφων που ασχολήθηκαν με τα παραπάνω, καλύφθηκε από την υπερεργασία των υπολοίπων προκειμένου να είναι αποτελεσματικό του ΠΣ στην μεγάλη και επίπονη μάχη της αντιπυρικής περιόδου. Δυστυχώς το πυροσβεστικό προσωπικό εξαιρέθηκε τον περασμένο Απρίλη, από τους δικαιούχους του εκτάκτου επιδόματος που δόθηκε τότε στο προσωπικό των υγειονομικών υπηρεσιών και της ΓΓΠΠ για την ενασχόλησή του στο μέτωπο κατά της πανδημίας.

Κύριε Πρωθυπουργέ

Το Πυροσβεστικό προσωπικό, εκτελώντας ευόρκως τα καθήκοντά του και το πατριωτικό του χρέος και σε αυτή τη κρίσιμη μάχη βρέθηκε παρών όπου κρίθηκε αναγκαία η παρουσία του.

Περιμένουμε από την ελληνική πολιτεία, απλά την ισότητα στην αντιμετώπιση του, όχι ανταμοίβοντάς το για την εκπλήρωση του χρέους του, αλλά την ελάχιστη έστω αποζημίωση της υπερεργασίας του και της αναστολής των βασικών εργασιακών του δικαιωμάτων (άδειες, ημερήσιες αναπαύσεις).Περιμένουμε από εσάς μέχρι το τέλος του έτους, με νομοθετική ρύθμιση την χορήγηση και στο πυροσβεστικό προσωπικό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού, όπως αυτή χορηγήθηκε στο προσωπικό των υγειονομικών υπηρεσιών και της ΓΓΠΠ.