Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους.

Αρ. Πρωτ. : 2706 // 06-07 -2012

Προς : Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια

Κοιν. : Πολιτικά Κόμματα και ΜΜΕ

Κύριε Υπουργέ,

Μετά από την παρέλευση δύο (2) και πλέον μηνών, δεν έχει καταβληθεί στο Πυροσβεστικό Προσωπικό το Εκλογικό Φιλοδώρημα των περίπου ενενήντα (90) ευρώ για τις εκλογές της 5ης Μαΐου του 2012. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Πυροσβεστικό Προσωπικό είναι το μόνο από το Προσωπικό του Υπουργείου , το οποίο δεν του έχει καταβληθεί το παραπάνω επίδομα. Με ανακοινώσεις – Παρεμβάσεις μας, τόσο στην Πυροσβεστική όσο και στην απελθούσα Πολιτική Ηγεσία έχουμε επισημάνει την κατάφωρη αυτή αδικία.

Πέρα από το γεγονός ότι η απελθούσα Κυβέρνηση αποτίμησε στο παραπάνω Φιλοδώρημα το έργο του Πυροσβεστικού Υπαλλήλου στην διασφάλιση της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας κατά την διάρκεια των εκλογικών αναμετρήσεων, ούτε μέχρι και σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατόν να καταβληθεί. Επίσης δεν έχει καταβληθεί ακόμα  σε κανέναν από τους ενστόλους του Υπουργείου   «το ακόμα μικρότερο εκλογικό φιλοδώρημα» των περίπου εβδομήντα (70) ευρώ για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου.

Έτσι και αλλιώς ο Πυροσβέστης, δυστυχώς, όμως και με προσφορά ζωής, έπραξε το καθήκον του, χωρίς να υπολογίζει την Κυβερνητική απαξία. Επιτέλους η Πολιτεία πρέπει να κάνει το ελάχιστον απέναντι του. Να τηρήσει απλά τις δεσμεύσεις της.

Κύριε Υπουργέ,

Αποκαταστήστε στο ελάχιστον την αξιοπιστία της Πολιτείας απέναντί μας.