Χρονίζοντες οφειλές από εκπαιδευτικές δράσεις Αξιωματικών

Προς: Αρχηγό ΠΣ Αντιστράτηγο κ. Σ. Τερζούδη

Κοιν: Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Ν. Τόσκα

 

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ

Στα πλαίσια της νέας «οργανωσιακής κουλτούρας» του πυροσβεστικού οργανισμού που εισερχόμεθα, και σαφέστατα προσθέτουμε την συμφωνία μας, θα πρέπει πρωτίστως να επιλυθούν και άμεσα ζητήματα λιγότερο σημειολογικής λάμψης, αλλά σαφώς πρακτικότερης και ιδιαζούσης σημασίας, αφού και «ένα οφειλόμενο ευρώ» έχει μείζονα σημασία για τις φαμίλιες των συναδέλφων, χειμαζομένων επί έτη, από τη μνημονιακή λαίλαπα.

Προς σε αυτή τη κατεύθυνση, σας μεταφέρουμε το «γνωστό από καιρού, άλλα άλυτο έως και σήμερα» ζήτημα της μη καταβολής μέχρι σήμερα των οδοιπορικών εξόδων, εξόδων διανυκτέρευσης και εκτός έδρας αποζημίωση των φοιτησάντων στη 23η Ε.Σ. της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Κύριε Αρχηγέ

Επειδή το πρόβλημα εόρτασε τα πρώτα του γενέθλια παρακαλούμε για την προσωπική σας παρέμβαση για την επίλυσή του.