Για παραγγελία και αποστολή του βιβλίου
210 2116606 – 6930429977

Μια έκδοση που προσεγγίζει ένα “άγουρο” για τη χώρα μας ζήτημα, αυτό της Διαχείρισης Κρίσεων από Μαζικές Καταστροφές και ειδικότερα στον ευαίσθητο τομέα των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.

Συγγραφείς του, δυο Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α. Νίκος Διαμαντής και ο Αντιπύραρχος Γιάννης Σταμούλης, προσπαθούν μέσα από την επαγγελματική τους εμπειρία, να παρουσιάσουν σκέψεις, μέρη από μελέτες, και έρευνες ειδικών πάνω στις “ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις προ, κατά τη διάρκεια και μετά από μια μεγάλη κρίση εξαιτίας μεγάλων καταστροφών”.

Αφορμή των συγγραφέων για το συγκεκριμένο πόνημα, ήταν ότι και οι δύο, το καλοκαίρι του 2007, συμμετείχαν στη επιτελική – επικοινωνιακή διαχείριση εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος, της κρίσης εξαιτίας των φονικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη χώρα. Χαρακτηριστικά όπως σημειώνουν στο προλογικό σημείωμα:

«Με εφόδια την υπηρεσιακή μας γνώση και εμπειρία, οργανώσαμε, μια ομάδα διαχείρισης κρίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος και διαχειριστήκαμε, πιστεύουμε στοιχειωδώς αποδεκτά, την κρίση, ανταποκρινόμενοι στο πρωτόγνωρο για αυτού του είδους τις καταστάσεις. Σκοπός ήταν ο έλεγχος της κατάστασης, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κόσμου και η ισορροπία μεταξύ του πραγματικού συμβάντος και του διαθλαστικής πολλές φορές επικοινωνιακής περιγραφής του. Παράλληλα οι πρώτες παρεμβάσεις είχαν σκοπό να δίδεται με σοβαρό, υπεύθυνο τρόπο η πραγματική διάσταση της κατάστασης, δημιουργώντας συνθήκες ισορροπίας, ικανή συνθήκη ώστε να ενεργοποιηθεί το σύνολο του κεντρικού πολιτειακού μηχανισμού, σε επίπεδα πάνω από αυτά, των επιχειρησιακών φορέων, ώστε να παρέχει όλες τις αναγκαίες δράσεις για την ανακούφιση των πληγέντων και για την αποκατάσταση των βλαβών. Αυτή η πρωτόγνωρη εμπειρία μας έδειξε στην πράξη το πολύπλευρο της διαχείρισης μιας μεγάλης κρίσης. Κατανοήσαμε την αναγκαιότητα της γνώσης και της προετοιμασίας, παρεμβάσεων που πρέπει να απαντούν άμεσα στις παράλληλες ανάγκες διαχείρισης των θυμάτων, των οικογενειών τους, των διασωστών και των οικείων τους, των ειδικών ευπαθών ομάδων του γενικού πληθυσμού, της ευρύτερης κοινής γνώμης. Είδαμε την ιδιαίτερη δυσκολία της διαχείρισης μαζικών απωλειών, το επικίνδυνο της διασποράς ανυπόστατων φημών, την ευκολία δημιουργίας πανικού και γενικευμένης αναταραχής. Διαπιστώσαμε την ουσιαστική και επιτακτική ανάγκη για τα στελέχη των επιχειρησιακών φορέων της Πολιτικής Προστασίας, πλέον των επιχειρησιακών τους γνώσεων, να έχουν και εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.

Με το συγκεκριμένο μας πόνημα θέλουμε να ανοίξουμε το δημόσιο διάλογο, να φωτίσουμε μια πτυχή στην επιστήμη της διαχείρισης κρίσεων, που πρέπει να ληφθεί σοβαρά από τους έχοντες την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Η πτυχή αυτή είναι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις προ, κατά τη διάρκεια και μετά, από μια μεγάλη κρίση εξαιτίας μεγάλης καταστροφής».

Το περιεχόμενο του βιβλίου αναπτύσσεται σε 90 σελίδες, σε τρία κύρια κεφάλαια:
– Καταστροφές- η απειλή της πολιτικής προστασίας.
– Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των καταστροφών.
– Ανθρώπινες αντιδράσεις σε έκτακτες συνθήκες.