Ώρες πτήσεις… του δασικού

Αρ. Πρωτ. : 2745 // 07-08 -2012

 

Προς : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Κον. : 1. Γραφείο Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

          2. Πολιτικά κόμματα

          3. Μ.Μ.Ε.

Κύριε Αρχηγέ,

Από τις πρώτες συναντήσεις μας κατά την ανάληψη της ηγεσίας σας, θέσαμε το δίκαια αναγνωριζόμενο και από εσάς αίτημα, για την πληρωμή της αποζημίωσης της θερινής υπερεργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού. Σας είχαμε επισημάνει ότι εγκαίρως θα έπρεπε να διασφαλιστεί σχετική πίστωση, στον προϋπολογισμό του Π.Σ. με δική σας πρωτοβουλία, μιας και έχετε θεσμικά την ευθύνη της σύνταξή του, καθώς και της κατανομής των πιστώσεων.

Από την δημοσίευση του προϋπολογισμού και την τροποποίηση αυτού το Μάρτιο, δεν υπήρξε όμως δεδομένο διασφάλισης σχετικής πίστωσης, γεγονός που εκ νέου, σας επισημάναμε. Παρά τις διαβεβαιώσεις σας, ότι θα υποβάλλεται εκ των υστέρων σχετικό αίτημα προς την πολιτική ηγεσία, μέχρι σήμερα «ΕΡΕΒΟΣ». Διαφαίνεται τελικά ότι μόνο για τον «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ». Είτε αυτό λέγεται εκλογικό, είτε μισθολογικές προαγωγές και χρονοεπιδόματα, είτε ΔΑΣΙΚΟ.

Για όλα τα άλλα, λεφτά ευρίσκονται… Μάλλον θα πρέπει να αναθέσουμε και τις οικονομικές μας διεκδικήσεις σε «ατλαντικούς μεσίτες».

Κύριε Αρχηγέ,

Αυτό το δύσκολο, πραγματικά καλοκαίρι, ο πυροσβεστικός υπάλληλος δεν χρήζει τέτοιας αντιμετώπισης. Έστω και τώρα αναμένουμε να διεκδικήσετε για το πυροσβεστικό προσωπικό την «ελάχιστη πληρωμή της υπερεργασίας του».