1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Πολιτική Προστασία αποτελεί για τις σύγχρονες κοινωνίες θεσμός με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ολοένα και περισσότερο εκτίθενται σε κάθε είδους κινδύνους –φυσικούς και τεχνολογικούς – λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της ταχείας αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης.

Στόχος όλων μας είναι να υπενθυμίζουμε καθημερινά την σπουδαιότητα της πολιτικής προστασίας για την κοινωνική λειτουργία και ευημερία αλλά και συμβάλουμε στα μέγιστα για την λήψη την κατάλληλων μέτρων αυτοπροστασίας και πρόληψης σε περιπτώσεις ατυχημάτων και καταστροφών.

Θυμηθείτε την ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα “ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, οι νέες προκλήσεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και τους εμπλεκόμενους φορείς” 📎 https://bit.ly/3uVU6sj