Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Πολύωρη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24/9/2012 μεταξύ του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ.Γεωργιάδη.

Στη συνάντηση  εκ μέρους της ΕΑΠΣ, παρουσιάστηκαν στο πραγματικά δραματικό τους μέγεθος, τα φλέγοντα προβλήματα του Π.Σ., οι μεγάλες θεσμικές υστερήσεις καθώς και συνοπτικά οι προτάσεις για τη δημιουργία ενός διεξόδου από τα σημερινά αδιέξοδα που έχουν οδηγήσει οι απαξιωτικές πολιτικές των τελευταίων ετών.

Επίσης επισημάνθηκε η δεινή οικονομική θέση των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι σε ενδεχόμενη νέα μείωση των αποδοχών τους, θα  αναγκαστούν να μετατραπούν σε υπαλλήλους “σφικτού ωραρίου”. Εξαθλιωμένοι Πυροσβέστες με πενιχρά μέσα, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσουν να  επιτύχουν την  χρειαζούμενη αποτελεσματικότητα για να διασφαλιστεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στη χώρα.

Από την πλευρά του, ο κ. Γενικός, μας δήλωσε την πλήρη κατανόηση της αγωνίας μας γιά τα μισθολογικά μας, δηλώνοντάς  ότι η πολιτική ηγεσία δίνει τη δική της προσπάθεια γιά τον περιορισμό των απωλειών για το ένστολο προσωπικό του Υ.Δ.Τ.-Προ.Πο. Επίσης στα πλαίσια των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του, σχετικά με το Π.Σ. εξέφρασε την πρόθεσή του για ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις γιά τον εκσυγχρονισμό του Π.Σ. με πρώτη πρωτοβουλία την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, συστήνοντας προς τούτο σχετική επιτροπή με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των εργαζομένων.