Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε

Αρ. Πρωτ. : 2815 // 11-10-2012

Η οδύσσεια ενός διαλόγου για την διαμόρφωση –τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων του Π.Σ.

Προς : Aρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Kοιν. : 1. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια

          2. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη

          3. Μέλη ΕΑΠΣ

Με ιδιαίτερη λύπη μας, δυστυχώς βλέπουμε για άλλη μια φορά την έλλειψη ειλικρινούς πρόθεσης , για την ουσιαστική προώθηση θεσμικών ζητημάτων στα καίρια προβλήματα του Π.Σ. όπως και αυτό της διαμόρφωσης -τροποποίησης του Κανονισμού Μεταθέσεων. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι ενεργείτε με προχειρογραφειοκρατικές κινήσεις, ξοδεύετε «χρόνο ηγεσίας», μη αγγίζοντας το θέμα, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με τις γνωστά του προβλήματα και προβαίνοντας επιπλέον σε χρήση του ακόμα και για μεταθέσεις που κινούνται στα όρια της νομιμότητας (όπως οι τελευταίες των Π.Π.Υ.).

Σε κάθε περίπτωση το έγγραφο που μας αποστείλατε με ημερομηνία 03-10-2012 με το οποίο μας ζητάτε να ορίσουμε εκπρόσωπο της Ένωσής μας σε σχετική επιτροπή με έργο της, την αναμόρφωση – τροποποίηση του Π.Δ. 170/1996 (κανονισμός μεταθέσεων) προφανώς και ανήκει στο πλαίσιο της παραπάνω παρελκυστικής πολιτικής που έχετε επιλέξει και αυτό γιατί:

  1. Στις 12-07-2012 το Α.Π.Σ. μας αποστείλατε έγγραφο όπου μας γνωστοποιεί ότι συγκροτείται επιτροπή για την αναδιαμόρφωση – τροποποίηση του Π.Δ. 170/96 (κανονισμός κατάταξης – προσλήψεων). Με το ίδιο έγγραφο μας ζητήσατε να ορίσουμε εκπρόσωπο στην παραπάνω επιτροπή και να αποστείλουμε εντός 10 ημερών προτάσεις στο Α.Π.Σ.
  2. Στις 17-07-2012 σας αποστείλαμε το υπ.αριθ. 2726 // 17-07-2012 έγγραφό μας σύμφωνα με το οποίο σας γνωρίζαμε τα ακόλουθα: «Για το συγκεκριμένο θέμα η Ένωσή μας έχει επεξεργαστεί και έχει υποβάλλει στο ΑΠΣ στα πλαίσια της συγκεκριμένης επιτροπής προς τούτο, ολοκληρωμένη πρόταση (Σχέδιο Π.Δ) για τον κανονισμό μεταθέσεων. Επιπροσθέτως σε παρέμβαση της με νομικό κείμενο στο Συμβούλιο Επικρατείας εξέφρασε συγκροτημένα τις διαφωνίες της για το προωθούμενο από το ΑΠΣ σχετικό Π.Δ. Κατόπιν τούτου αναμένουμε την πρόταση πλαίσιο του ΑΠΣ υπό τα παραπάνω δεδομένα αλλά και με την νέα διάσταση του κανονισμού μετά την τριχοτόμηση του Πυροσβεστικού Προσωπικού και την ανάγκη δημιουργίας θεσμικού πλαισίου και για το προσωπικό των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Για το τελευταίο θέμα, και προκειμένου να διαμορφώσουμε πρόταση, θα πρέπει να προηγηθεί από το ΑΠΣ ο καθορισμός των οργανικών θέσεων τόσο για τους μόνιμους Πυροσβέστες όσο και για τούς Π.Π.Υ ανά ειδικότητα σε όλες τις Π.Υ της χώρας. Προκειμένου όμως να προβούμε σε προεργασία πρότασης για τον κανονισμό μεταθέσεων των Π.Π.Υ παρακαλούμε να μας αποστείλετε την υφιστάμενη κατάσταση με τις τοποθετήσεις ανά ειδικότητα και ανά αριθμό στις Π.Υ όλης της χώρας. Επίσης ως τακτικός και αναπληρωματικός εκπρόσωπος μας, στην επιτροπή θα παραστεί μέλος του Προεδρείου του ΔΣ της ΕΑΠΣ».
  3. Από τότε και για πολλά δεκαήμερα δεν υπήρξε καμία απάντηση από εσάς σε αυτά που σας αιτηθήκαμε προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική μας συμμετοχή στην συγκεκριμένη επιτροπή.
  4. Αντ΄ αυτού αιφνιδιαστικά προχωρήσατε σε υλοποίηση αριθμού μεταθέσεων των Π.Π.Υ. συναδέλφων και στη συνέχεια στις 3 Οκτωβρίου, μας ξανακαλείτε να ορίσουμε εκ νέου εκπρόσωπό μας και να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας.
  5. Επίσης με το παραπάνω έγγραφο, μας κοινοποιείτε και σχετική απόφασή σας, της 27-08-2012 σχετικά με την συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής, η οποία απόφαση εδώ και ενάμιση μήνα δεν μας είχε κοινοποιηθεί, αλλά και δεν κατέστει δυνατό να τη βρούμε και στο εσωτερικό δίκτυο εγγράφων του Α.Π.Σ. (www.psnet.gr).Αλλά και η ίδια η απόφαση δεν φέρει αποδέκτες για ενέργεια ή κοινοποίηση.

Επειδή τα εκκρεμή θεσμικά ζητήματα του Π.Σ. είναι πολύ σοβαρά για να τα αντιμετωπίζετε με το συγκεκριμένο τρόπο, αλλά και επειδή διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική βούληση από εσάς να προχωρήσετε στην επίλυσή τους, ΖΗΤΟΥΜΕ:

Να συγκαλέσετε ως έχετε την υποχρέωση το Συμβούλιο επιτελικού σχεδιασμού του Α.Π.Σ., το οποίο και κατά τη διάρκεια της θητείας σας, ουδέποτε συγκαλέσατε, προκειμένου να τεθούν σε θεσμικό επίπεδο όλα τα ζητήματα του Π.Σ. που χρήζουν, αναμόρφωσης – αναδιοργάνωσης και να τεθούν σαφείς κατευθύνσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των αναγκαίων δράσεων, με συντεταγμένο και υπεύθυνο τρόπο.

Επίσης καλούμε την πολιτική ηγεσία, που της κοινοποιείται η παρούσα, να αναλάβει πρωτοβουλίες στο δικό της επίπεδο, που να διασφαλίζουν την διαφάνεια, το δημοκρατικό διάλογο και την αποτελεσματικότητα των οποιοδήποτε απαιτούμενων επιτροπών εργασίας.